Förlängd åtalsfrist i Motalamålet

Förhandlingen har på grund av förundersökningssekretess hållits inom stängda dörrar. Det innebär att det är endast åklagarens yrkande, den häktades inställning och tingsrättens beslut som är offentliga.