6 av 10 arbetsgivare har erfarenhet av osanna CV:n. Så här tar du reda på sanningen.

Var transparent med att din organisation arbetar med bakgrundskontroller och avdramatisera förfarandet för att öppna upp för ärliga och öppna samtal med rekryter.  
  • Förklara vad en bakgrundskontroll innebär och tydliggör att det inte är samma sak som ett utdrag ur polisens belastningsregister.   
  • Var tydlig med att ni inom ramen för denna bakgrundskontroll inte enbart kontrollerar rättsdata utan självfallet även kontrollerar uppgifter såsom personuppgifter, förekomst av näringsförbud, körkortsbehörigheter samt i förekommande fall relevant ekonomisk information  
  • Genom att som arbetsgivare vara transparent avseende era kontroller inför en rekrytering kan förekomsten av förvanskade uppgifter sannolikt minskas.  
  • Det är oerhört värdefullt för en arbetsgivare att säkerställa kvaliteten och sanningshalten i arbetssökandes CV innan anställningen är ett faktum. Skulle ett falskt CV upptäckas efter att anställning erbjudits medger den svenska arbetsrätten endast möjlighet till avsked i enlighet med LAS under förutsättning att avskedsgrund eller avtalsbrott kan påvisas.  
  • Det förekommer att personer anger falska personuppgifter i rekryteringssammanhang, Genom att använda er av Verifieras bakgrundskontroll kan ni säkerställa att det är rätt person ni kontrollerar genom att en samtyckesförfrågan skickas ut till personen via sms där verifiering krävs genom användande av Bank-ID. Detta förfarande ger såväl våra kunder som arbetssökande och tredje man en ökad trygghet.   
  • Verifieras bakgrundskontroll ger arbetsgivare möjlighet att även kontrollera personalia såsom folkbokföringsuppgifter, civilstånd, konkurser, näringsförbud, bolagsengagemang och annan information relevanta för just den anställning ni rekryterar till.