Fyra viktigaste sakerna att kontrollera när du anställer

Behöver du anställa en ny chaufför på firman är det givetvis viktigt att du säkerställer att personen inte är dömd för trafikbrott. Ska du rekrytera en ny ekonomichef bör du kontrollera att denne inte gjort sig skyldig till ekonomisk brottslighet eller har ekonomiska problem. Det handlar om att anpassa bakgrundskontrollen efter den riskprofil som gäller för den aktuella befattningen.

Stämmer uppgifterna?

Hur vanligt är det egentligen att personer förvanskar sina uppgifter när de söker jobb? I en undersökning från Stockholms Handelskammare uppger 60 procent av de tillfrågade att jobbkandidater förvanskat uppgifter om sig själva. Det är vanligt att man inte berättar om domar och betalningsanmärkningar. Även förvanskningar av erfarenheter, tidigare inkomst och examina är vanliga.

 Säkerställ med en bakgrundskontroll

Med en bakgrundskontroll säkerställer du snabbt att personen som du ska anställa är den denne utger sig för att vara och inte kan skada ditt företag eller varumärke.

 Kontrollera dessa fyra saker före en anställning:

  • Rättsdata – har kandidaten dömts för brott?
  • Behörighet och kompetens – är cv:n sann eller har något förvanskats?
  • Ekonomi – finns det betalningsanmärkningar?
  • Bolagsengagemang – vilka bolag är kandidaten engagerad i?