De fyra viktigaste sakerna att kontrollera vid anställning.

Vid anställning av personal behöver rekryterande chef kontrollera att personen i fråga har rätt behörighet och kompetens för befattningen samt upprätthålla säkerheten kopplad till verksamheter och befattningar.

Anpassa bakgrundskontrollen till riskprofilen för anställningen. d.v.s till din organisations behov och den befattning det är fråga om. Avser du att anställa fordonsförare är det exempelvis viktigt att säkerställa att personen i fråga inte gjort sig skyldig till just trafikbrott. Avser du anställa en ekonomichef är det särskilt viktigt att granska ekonomisk brottslighet och en kreditupplysning är relevant att ta med i bakgrundskontrollen. Vid anställning till högre positioner som VD, tillsättande av styrelsemedlemmar eller utseende av ledningsgrupp är det viktigt att granska personer som är aktuella för positionen eftersom en felrekrytering härvid skulle kunna skada en organisations varumärke vilket kan betyda omfattande ekonomisk skada.

I en undersökning från Stockholms Handelskammare (2014) säger sig 60 procent av de som rekryterar ha upplevt att kandidater förvanskat uppgifter om sig själva. Information om domar och betalningsanmärkningar undanhålls ofta och förvanskningar av erfarenheter, tidigare inkomst och examina är vanliga. Genom en mer omfattande bakgrundskontroll får du ytterligare information för att säkerställa att du anställer rätt person. 

De fyra viktigaste sakerna att kontrollera vid anställning är:

  1. Rättsdata
  2. Behörighet och kompetens
  3. Ekonomi
  4. Bolagsengagemang