Håll koll på de viktiga punkterna vid ett affärsbeslut

Så analyserar du vilka juridiska och fysiska personer som är relevanta för ditt affärsbeslut.

Viktiga punkter du bör ha koll på vid ett affärsbeslut

  • Analysera vilka juridiska och fysiska personer som är relevanta för ditt affärsbeslut.
  • Gör en bakgrundskontroll av den juridiska personen.
  • Analysera om bakgrundskontrollen av den juridiska personen ska omfatta både rättsdata och ekonomiska data.
  • Gör en bakgrundskontroll av personer i ledande ställning på bolaget eller andra personer som för ditt affärsbeslut är att anse som nyckelpersoner.
  • Analysera om bakgrundskontrollen av den fysiska personen ska omfatta både rättsdata och ekonomiska data.
  • Analysera den ekonomiska risken med ditt affärsbeslut. Finns det tidigare konkurser eller näringsförbud? Hur säkerställs t.ex. en eventuell tilläggsköpeskilling?
  • Är eventuella noteringar i belastningsregistret relevanta för ditt affärsbeslut?
  • För kommunal verksamhet är det vid offentlig upphandling viktigt att säkerställa att de intresserade parterna inte är dömda för en viss typ av ekonomisk brottslighet eller skattebrott.
  • Kontrollera tillförlitligheten i informationen som bakgrundskontrollen ger. Väljer du vår tjänst kan du alltid vara säker på att informationen inte har manipulerats eller ändrats, eftersom vår rättsdatabas inhämtar dokumentationen direkt från Sveriges domstolar och myndigheter.