Viktiga punkter du bör ha koll på vid ett affärsbeslut.

  • Analysera vilka juridiska och fysiska personer som är relevanta för just ditt affärsbeslut
  • Bakgrundskontroll av den juridiska person (bolag såväl som andra typer av organisationer) du överväger att ingå avtal med.
  • Analysera om bakgrundskontrollen av den juridiska personen ska omfatta såväl rättsdata som ekonomisk data
  • Bakgrundskontroll av personer i ledande ställning för den juridiska personen eller andra personer som för just ditt affärsbeslut är att anse som nyckelpersoner. 
  • Analysera om bakgrundskontrollen av den fysiska personen skall omfatta såväl rättsdata som ekonomisk data.
  • Ekonomi: analysera den ekonomiska risken med ditt affärsbeslutFörekommer tidigare konkurser eller näringsförbud? Hur säkerställs t.ex. eventuell tilläggsköpeskilling? 
  • Vandelär eventuella noteringar relevanta för just ditt affärsbeslut?
  • För kommunal verksamhet är det av särskild vikt att i samband med offentlig upphandling säkerställa att de intresserade parterna inte gjort sig skyldig till viss typ av brottslighet. Detta då kommunen enligtlagen om offentlig upphandling är skyldig att kontrollera att den tänkta uppdragstagaren ej gjort sig skyldig till viss typ av ekonomisk brottslighet eller skattebrott.
  • För vissa typer av verksamheter kan det föreligga andra typer av särskilda krav som måste föreligga. 
  • Slutligen är det av största vikt att den information du inhämtar baserad på din analys är uppdaterad och tillförlitlig. Genom att använda Verifieras i realtid uppdaterade online-tjänst kan du känna dig säker på att den information du baserar ditt beslut på är aktuell.