Gratis bakgrundskontroll för förmedlare av värdfamiljer

Kriget i Ukraina är fruktansvärt och människor som flyr är i behov av trygga boenden. Vi erbjuder nu gratis bakgrundskontroller till förmedlare av värdfamiljer.

Det vi ser i Ukraina är en skrämmande utveckling. Ett fredligt land som invaderas och utsätts för rena terrorhandlingar med följden att miljoner människor drivs på flykt. Samtidigt ställer många medmänniskor upp på ett fantastiskt sätt för att hjälpa till med transporter, boenden och förnödenheter. Verifiera vill bidra på det sätt som vi bäst kan göra.

Vi har förstått att det finns många som nu hjälper till med att para ihop flyktingar med personer som erbjuder boende i sina hem. Därmed uppstår också ett behov av att genomföra bakgrundskontroller för att undvika att flyktingar placeras hos personer som har en olämplig kriminell bakgrund.

Verifiera, som är det ledande företaget för bakgrundskontroller i realtid, erbjuder nu därför de som arbetar ideellt och organiserat med att förmedla boenden tillgång till vår rättsdatabas där man kan genomföra sökningar i domar från alla domstolar. De som flyr undan kriget ska kunna vara säkra och trygga hos sina värdfamiljer.

David Näslund
VD Verifiera AB

Förmedlare av boenden kan kontakta oss via: 08-240 380 eller [email protected]