Tryck- och yttrandefriheten säkrad

Nu har riksdagen röstat ner regeringsförslaget om att försvåra publicering av offentliga handlingar från våra domstolar.

Under flera års tid har frågan om att genomföra inskränkningar av tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna i syfte att försvåra publicering av offentliga handlingar från våra domstolar utretts och diskuterats. Nu har frågan slutligen avgjorts av riksdagen. En majoritet bestående av M, SD, KD och C har röstat ner regeringens förslag om inskränkningar av tryck- och yttrandefriheten. Regeringens förslag stöddes av V, MP och L.

– Glädjande och klokt beslutat av riksdagen, kommenterar nyhetsbyrån Verifieras styrelseordförande Gunnar Axén och framhåller att nu kan våra kunder vara tryggt förvissade om att vi även framledes kan tillhandahålla våra rättsdatabastjänster för research, nyhetsbevakning och bakgrundskontroller.

Läs mer om riksdagsbeslutet här:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ett-andamalsenligt-skydd-for-tryck–och_H901KU14

Våra tidigare framförda synpunkter på det nu nedröstade förslaget:

https://www.regeringen.se/4ae276/contentassets/0cb1f31b52014655a6e738d0eeff5648/verifiera.pdf