Gratis bakgrundskontroll för förmedlare av värdfamiljer

Kriget i Ukraina är fruktansvärt och människor som flyr är i behov av trygga boenden. Vi erbjuder nu gratis bakgrundskontroller till förmedlare av värdfamiljer.

Att skydda sina anställda, kunder och aktieägare är oerhört viktigt och kräver en särskild noggrannhet vid nyrekryteringar. För att förhindra en kostsam felrekrytering, som i värsta fall skadar bolagets anseende, väljer allt fler idag att utföra bakgrundskontroller – och där har nyhetsbyrån Verifieras onlineplattform varit till hjälp för många.

Dagens digitala och hybrida arbetssätt innebär en minskad insyn för arbetsgivaren – med effekten att det är viktigare än någonsin att kontrollera vem man anställer. Rättsväsendet hinner inte heller med att klara av sina uppgifter fullt ut menar David Näslund, vd på nyhetsbyrån Verifiera:

– Vi märker att intresset för bakgrundskontroller ökar och ser dagligen problematik med kriminalitet och korruption i olika branscher. Det blir allt viktigare att veta vem det är man anställer och det läggs även större ansvar på den enskilde individen som rekryterar att se till att anställa en person arbetsgivaren känner sig trygg med. Samtidigt förväntar sig många att kunna hitta information snabbt, säger han.

Sedan 2016 har nyhetsbyrån Verifiera arbetat för att bidra till trygga arbetsplatser och idag är företaget Sveriges ledande tjänst av onlinebaserade bakgrundskontroller. I verktyget uppdateras information i realtid med alla typer av domar från samtliga instanser så som tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Med Verifiera går det därmed att hitta mer information än det som syns i utdrag från belastningsregistret.

– Nyhetsbyrån Verifiera har ett betydligt större datadjup än belastningsregistret och diverse upplysningstjänster du kan finna på nätet. Dessutom är vår tjänst mycket mer användarvänlig. Du kan enkelt söka upp enskilda domar och hitta information genom att filtrera eller söka på personnummer, namn, organisationsnummer med mera. Det går även att lägga in bevakningar, berättar David Näslund.

Bemanningsföretag och vård- och omsorg i störst behov

Nyhetsbyrån Verifieras tjänst är idag mer eftertraktad än någonsin och företaget visar på kraftig årlig tillväxt. Verktyget används främst av säkerhetschefer och HR-chefer. Även om kunderna finns i alla branscher är det framförallt inom rekrytering och bemanning, kommuner, industri, skola och vård- och omsorg som Verifiera används mest.

– De flesta som använder vår tjänst är företag med stor personalomsättning eller de med hög säkerhetsstandard. Det vill säga där man snabbt behöver utökad säkerhet eller där man vill vara extra noggrann i rekryteringen. Ett annat område där behovet växer är vid offentliga upphandlingar där det finns krav på att kontroll av viss ekonomisk brottslighet har gjorts. Nyhetsbyrån Verifieras tjänst är smidig då den inte har några begränsningar när det kommer till vare sig instans eller måltyp. Vi har domar så långt tillbaka som från 2008, säger David Näslund.

En omtyckt abonnemangstjänst

Nyhetsbyrån Verifiera är en abonnemangstjänst som finns i olika nivåer där grundabonnemanget ger 12 000 sökningar per år. Tjänsten finns även anpassad för olika typer av företag och organisationer.

– Vi gör inga bedömningar av informationen utan tillhandahåller bara offentlig information. Vi är väldigt noga med att inte filtrera eller rensa bort något. Vi är stolta över att ha skapat ett värdefullt verktyg som är enkelt att komma igång med och det är ytterst få av våra kunder som slutar använda nyhetsbyrån Verifiera när de väl börjat, avslutar David Näslund.