Vi medverkade under Nationella Totalförsvarsdagen

Tack till alla som besökte oss under Nationella Totalförsvarsdagen i Malmö