Kommentar till SVT Kulturs inslag om Verifiera 2022-07-04

Offentlighetsprincipen är tillsammans med tryck- och yttrandefriheten centrala delar av vårt demokratiska samhällsskick. För att underlätta för medborgare, journalister, företag och andra organisationer att nyttja rätten att ta del av offentliga handlingar från våra domstolar så tillhandahåller nyhetsbyrån Verifiera dessa i ett digitalt och sökbart skick.

I enlighet med Sveriges Televisions ställningstagande i sitt svar på 2018 års Tryck- och Yttrandefrihetskommittés förslag så försvarar vi de möjligheter till granskning och publicering av uppgifter som denna form av tillhandahållande av offentliga handlingar ger möjlighet till.

Gunnar Axén

Styrelseordförande och ansvarig utgivare för nyhetsbyrån Verifiera