Kommentar från nyhetsbyrån Verifiera angående Integritetsskyddsmyndighetens beslut (IMY-2022-1621)

Kommentar från nyhetsbyrån Verifiera angående Integritetsskyddsmyndighetens beslut (IMY-2022-1621)

Nyhetsbyrån Verifiera innehar utgivningsbevis och vår rättsdatabas är därmed tydligt skyddad av 1 kap. 4 och 5 §§ i Yttrandefrihetsgrundlagen. Trots att Dataskyddslagen uttryckligen inte gäller för verksamhet som är skyddad av Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen* – och att Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) därmed saknar lagstöd och behörighet – har myndigheten beslutat att förbjuda publicering av vissa allmänna handlingar från Sveriges domstolar.

–    IMY:s agerande är ett myndighetsövergrepp. Utan lagstöd och behörighet tar man sig friheten att förbjuda nyhetsbyråer med utgivningsbevis att publicera vissa handlingar från svenska domstolar. I dagligt tal kallar vi detta för censur, kommenterar nyhetsbyrån Verifieras ansvarige utgivare Gunnar Axén beslutet.

–    IMY har nu inlett kampen för vad som ser ut att vara myndighetens långsiktiga mål, nämligen att helt förbjuda nyhetsbyråer att tillhandahålla rättsdatabaser med offentliga handlingar från våra domstolar. Resultatet kommer att bli en kraftig begränsning av medias möjligheter att göra personresearch och att granska våra makthavare, fortsätter Axén.

–     Vid två tillfällen tidigare har en riksdagsmajoritet avfärdat förslag om inskränkningar av Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen som haft samma syfte som det beslut som IMY nu fattat, nämligen att försvåra medias och allmänhetens möjlighet att utnyttja offentlighetsprincipen och få tillgång till allmänna handlingar. Vi kommer att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten och är övertygade om att domstolen kommer att fastslå att Integritetsskyddsmyndigheten inte kan begränsa tryck- och yttrandefriheten utan lagligt stöd och i strid mot Yttrandefrihetsgrundlagen, avslutar Gunnar Axén.

Gunnar Axén är tillgänglig för intervjuer och ytterligare kommentarer via 0708-18 49 17 eller [email protected] .

* Dataskyddslagen, kap. 7 § : ”EU:s dataskyddsförordning och denna lag ska inte tillämpas i den utsträckning det skulle strida mot tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.”

Verifiera är Sveriges ledande nyhetsbyrå och rättsdatabas för publicering av nyheter och domar från samtliga svenska domstolar on line. Gunnar Axén är nyhetsbyrån Verifieras styrelseordförande och ansvarige utgivare.