Information till våra kunder

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har utfärdat en ”reprimand” gentemot nyhetsbyrån Verifiera för att vi tillhandahåller vissa domar från i första hand förvaltningsrätterna.

Vad betyder detta för dig som kund?

Vi tillhandahåller samtliga domar från alla våra domstolar i sökbart skick i vår rättsdatabas. Det är offentliga handlingar och vi har utgivningsbevis för vår verksamhet. Vi omfattas av det grundlagsskydd som Yttrandefrihetsgrundlagen stadgar i 1 kap 4 och 5 §§. Tidigare har Integritetsskyddsmyndigheten varit tydlig med att de därför inte har någon befogenhet att granska eller ha synpunkter på vår i grunden publicistiska verksamhet.

Yttrandefrihetsgrundlagen är överordnad Dataskyddslagen. Trots detta anser IMY nu genom en ytterst märklig lagtolkning, som nyhetsbyrån Verifiera inte delar, att man har rätt att ha synpunkter på vilka offentliga handlingar vi publicerar. Vad IMY utfärdat är en ”reprimand” för att vi tillhandahåller domar som rör psykiatrisk tvångsvård och vård av missbrukare. Domar som är allmänna handlingar och enligt offentlighetsprincipen kan begäras ut från respektive domstol av vem som helst.

Från vår sida motsätter vi oss IMY:s nya lagtolkning och avser att överklaga beslutet. Intill dess att det finns en lagakraftvunnen dom kommer vi inte att vidta några förändringar av våra publiceringar av domar. Vi anser att vårt grundlagsskydd är intakt och är övertygade om att den framtida domstolsprövningen kommer att ge oss rätt. Skulle, mot all förmodan, IMY:s beslut fastställas så kommer vi självklart att rätta oss efter detta och avpublicera de domar som avses i beslutet.

Till dess kommer du som kund inte påverkas av IMY:s beslut och vår verksamhet fortgå som vanligt.

Om du har några frågor kring detta är du välkommen att höra av dig till vår styrelseordförande och ansvarige utgivare, Gunnar Axén.