Information om huvudförhandling i mål om bland annat människorov av en känd rapartist

image

Den 25 januari 2023 kl. 9.00 inleds den del av
huvudförhandlingen som gäller bland annat ett
påstående om människorov av en känd rapartist.
Förhandlingen beräknas pågå även den 26 och den 31
januari 2023, se bifogad huvudförhandlingsplan.

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i förhandlingssalen.
Företrädare för massmedia som önskar boka åhörarplats för att
följa förhandlingen ska senast kl. 12.00 den 20 januari 2023
anmäla detta till handläggaren Jeanette Lundberg på
telefonnummer 08-561 662 46 eller handläggaren Denise Berg på
telefonnummer 08-561 661 63. Vid ankomst till tingsrätten ska
presslegitimation uppvisas.

Åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling kan
efter anmälan få tillstånd att använda den elektroniska utrustning
som krävs för denna rapportering. Det kan exempelvis röra sig om
mobiltelefoner, surfplattor, datorer eller annan utrustning för
ljudupptagning. Anmälan ska göras i samband med att
åhörarplats bokas.

Information om ytterligare ordningsregler
För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan
störa ordningen eller användas för att ta upp bild som medförs in
i salen ska vara avstängd och undanstoppad. Det kan exempelvis
röra sig om mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror.
Bildupptagning eller fotografering är inte tillåten för någon i eller
in i rättssalen under förhandlingen.
Ordföranden kan komma att meddela ytterligare ordningsregler.