Kraftig nedgång i svenska M&A-affärer 2022

På den svenska M&A-marknaden minskade antalet affärer under 2022 med 18 procent. Samtidigt minskade det totala värdet på M&A-affärerna med 63 procent, jämfört med 2021. Det visar advokatbyrån Baker McKenzies analys av M&A-marknaden för 2022.

Bakom årets nedgång ligger högre räntenivåer, ökad inflation, elbrist och högre energipriser, geopolitisk oro med Rysslands folkrättsstridiga angreppskrig mot Ukraina, samt oro för en annalkande lågkonjunktur. Dock, borträknat föregående år som var ett rekordår både globalt och i Sverige så är M&A-aktiviteten tillbaka på nivåer som är jämförbara, och även över, de senaste åren.

M&A betyder mergers and acquisitions, alltså när ett företag slås ihop med ett annat efter att företag A köpt företag B. I sådana affärer är alltid affärsjurister inblandande som konsulter och rådgivare, och kan vanligtvis fakturera många lönsamma rådgivartimmar till sin affärsjuridiska byrå. De två största affärsjuridiska byråerna på den svenska M&A-marknaden är Vinge som nr 2 och Mannheimer Swartling som nr 1, räknat till omsättningen per år. M&S omsatte 1,7 miljarder kronor verksamhetsåret 2021 med 585 anställda personer och Vinge 0,96 miljarder kronor med 315 anställda personer.

Antalet M&A-affärer minskade till 1 775 sett till helåret i Sverige, vilket var en minskning med knappt 18 procent jämfört med 2021. Det totala värdet minskade med 63 procent jämfört med 2021 och uppgick till 62,9 miljarder USD. Dock, jämfört med 2020 så ökade M&A-affärerna med cirka 26 procent sett till antal och med 33 procent sett till värde. Jämfört med 2019 så ökade M&A-affärerna med 49 procent sett till volym och med 21 procent sett till värde, jämfört med 2022. Likaså sett i ett längre perspektiv är M&A-affärerna på en stabil nivå, skriver advokatbyrån i ett pressmeddelande.

”Att det blir en normalisering och återgång till hur utvecklingen såg ut tidigare på den svenska M&A-marknaden kanske inte är så konstigt givet läget i omvärlden”, säger Carl Svernlöv, advokat och partner på Baker McKenzie, till Nyhetsbyrån Verifiera.

Flest M&A-affärer i Sverige 2022 genomfördes inom industrisektorn, följt av tech-sektorn och konsumentprodukter och -tjänster. Affärer till störst värde genomfördes i stapelvaror för konsumenter (consumer staples) följt av industri- och finanssektorn.

Antalet gränsöverskridande förvärv och fusioner, till och från Sverige, minskade med knappt 12 procent jämfört med 2021 och uppgick till 1 119 M&A-affärer. Det totala värdet uppgick till 54,4 miljarder USD, en värdeminskning på 58 procent.

Den största gränsöverskridande affären som genomfördes under det fjärde kvartalet var kanadensiska Magna Internationals förvärv av bilsäkerhetsföretaget Veoneers verksamhet inom aktiv säkerhet av SWW Partners för 1,525 miljarder USD kontant. Baker McKenzie har varit, och är, rådgivare till Magna International i transaktionen.

Investerare från USA förvärvade flest antal svenska företag under 2022, totalt 49 svenska företag, följt av investerare från Norge och Storbritannien. Storbritannien var den mest attraktiva marknaden för M&A-affärer med svenska köpare 2022, totalt 112 affärer.

Även i Norden som helhet skedde en nedgång. För helåret minskade antalet M&A-affärer med 21 procent jämfört med 2021 och uppgick till 2 056 M&A-affärer. Det totala värdet minskade med knappt 52 procent till 82,7 miljarder USD 2022.

USA var den största utländska investeraren i Norden som helhet sett till antal M&A-affärer och Storbritannien var den utländska marknad där nordiska företag genomförde flest M&A-affärer under 2022.

Vad tror du händer på den svenska M&A-marknaden under 2023?

”Det är svårt att sia om vad som sker nu. Det beror väldigt mycket på vad som händer med den allmänna konjunkturen. Just nu är marknaden väldigt avvaktande”, säger Carl Svernlöv och fortsätter:

”Vi har en liknande situation som den på bostadsmarknaden. Där finns det en grupp säljare som har vant sig vid att få ett visst kvadratmeterpris. På samma sätt har säljarna på M&A-marknaden vant sig vid ett visst antal multiplar som betalas för företag. De har ännu inte riktigt tagit till sig att det är nya regler som gäller på marknaderna. Samtidigt vet köparna att de tidigare höga värderingarna inte riktigt gäller längre, och då avvaktar de för de sitter inte i båten och är stressade.”

Vad krävs för att marknaden ska kicka igång igen?

”Det handlar mycket om var konjunkturen tar vägen. Ränteläget är också centralt eftersom det styr kostnaden och möjligheten att låna pengar till finansieringen. Blir det svårt att låna och finansiera, ja då kommer det bli rea på företag. Och då kan transaktionsmarknaden komma igång igen, fast på en lägre värderingsnivå än tidigare. Här kommer inflationen in i bilden. Kommer vi få bukt med den eller ej här i Sverige?”

”Sedan har vi så klart kriget i Ukraina. Hur går det och vad händer där? Hur utvecklas energipriserna och marknaderna i övrigt? Det är ett osäkert läge nu. På M&A-marknaden avgörs mycket om det blir lätt eller svårt och dyrt eller billigt att låna pengar. Ska jag gissa så blir det status quo eller en nedgång under 2023. Det blir i alla fall ingen återgång till all time high under året som kommer.”

Fotnot: M&A-analysen baseras på statistik från data- och analysföretaget Refinitiv och innehåller globala kommunicerade M&A-affärer med standardundantag.

Andreas Henriksson
[email protected]