Prövningstillstånd meddelat i mål om återkrav av bostadstillägg


Mål:
5089-21

Om det vid beräkning av hur mycket felaktigt utbetalt bostadstillägg en försäkrad ska återbetala ska beaktas vilken rätt till särskilt bostadstillägg den försäkrade skulle ha haft. (Mål nr 5089-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2891-21).