Prövningstillstånd meddelat i mål om statlig ersättning för asylsökande


Mål:
4569–4571-22

Fråga om vad som kan utgöra extraordinära kostnader enligt 5 § förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (Mål nr 4569-4571-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 7313-7315-21).