Verifiera kommer överklaga Förvaltningsrättens dom

Nyhetsbyrån Verifiera kommer att överklaga Förvaltningsrättens dom

I den pågående processen mellan Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och Verifiera beslutade Förvaltningsrätten idag torsdag att gå på IMY:s linje om att Verifiera ska tilldelas en reprimand för att vi i egenskap av nyhetsbyrå har publicerat vissa offentliga handlingar.

Verifiera kommer att överklaga Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten. Motivet till detta är att vi anser att Förvaltningsrätten gjort en felaktig bedömning och att det dessutom behövs ett beslut i Kammarrätten till ledning för rättstillämpningen.

  • Skulle IMY:s beslut i slutänden vinna laga kraft så kommer detta leda till allvarliga svårigheter för den granskande och grävande journalistiken och möjligheten att förmedla nyheter till allmänheten, säger Verifieras ansvariga utgivare, Gunnar Axén, i en kommentar till beslutet.

Gunnar Axén nås på 0708-18 49 17 för eventuella frågor och ytterligare kommentarer.