Hovrätten skärper påföljden för knivmordet på Claesgatan

image

Påföljden för den 17-åring som på Claesgatan i Malmö med kniv dödade en man och skadade en annan blir även i hovrätten sluten ungdomsvård. Hovrätten skärper dock påföljden från tre år till tre år och nio månader.

Målet mot 17-åringen, som var 16 år vid gärningstillfället, har i hovrätten gällt endast frågan om påföljd. Hovrätten anser att straffvärdet av brotten är högre än vad tingsrätten kom fram till och motsvarar fängelse i 17 år. Hovrätten delar tingsrättens uppfattning att påföljden ska bestämmas till sluten ungdomsvård men förlänger tiden som ska verkställas på ett särskilt ungdomshem från tre år till tre år och nio månader.

– Vi har kommit fram till att det finns synnerliga skäl att döma 17-åringen till fängelse. I ett fall som detta, med en så ung gärningsperson och ett straffvärde som för en vuxen person motsvarar fängelse i 17 år, ska påföljden då bestämmas till sluten ungdomsvård under viss tid, säger hovrättslagmannen Anna Graninger, rättens ordförande.

När det gäller den nu 23-årige medtilltalade anser även hovrätten att det inte är bevisat att han haft vetskap om eller varit införstådd med att 17-åringen skulle använda en kniv vid bråket. 23-åringen döms därför även i hovrätten enbart för misshandel. Hovrätten skärper dock hans fängelsestraff från åtta månader till sammanlagt drygt ett års fängelse.