Information om huvudförhandling i mål om grov misshandel på Karolinska sjukhuset i Huddinge och Solna vid tre tillfällen åren 2011 och 2012

image

Solna tingsrätt har den 16 juni 2022 dömt en man för vållande till kroppsskada, grovt brott, till villkorlig dom. Tingsrätten fann det bevisat att den tilltalade kirurgen har gjort sig skyldig till brott avseende en av de opererade patienterna, men frikände honom avseende två andra personer. Både den tilltalade och åklagaren har överklagat tingsrättens dom. Den tilltalade har yrkat att hovrätten ska frikänna honom. Åklagaren har yrkat fullt bifall till åtalet eller att påföljden under alla förhållanden ska bestämmas till fängelse.

Hovrättens huvudförhandling kommer att starta måndagen den 17 april 2023 kl. 9.30 och hållas i hovrättens lokaler på Riddarholmen i Stockholm.

De inledande fyra dagarna kommer att ägnas åt sakframställningar (17, 18, 20 och 21 april). Därefter övergår hovrätten till att hålla enskilt sammanträde för att ta del av de inspelade förhören från tingsrätten. Den 22–23 maj fortsätter förhandlingen med kompletterande vittnesförhör. Förhandlingen planeras att avslutas med parternas slutanföranden den 24 maj.

Praktisk information om åhörarplatser och ackreditering för journalister kommer att meddelas senare.