Högsta domstolen har beslutat att Hovrätten för Västra Sverige ska yttra sig i ett uppmärksammat mål


Mål:
B 1937-23

Högsta domstolen har i dag beslutat att Hovrätten för Västra Sverige ska yttra sig över riksåklagarens överklagande i ett uppmärksammat mål. Yttrandet ska avse vad riksåklagaren har anfört i fråga om att rättegångsfel har begåtts i hovrätten. Hovrätten ska komma in med sitt yttrande senast den 12 april 2023.

Genom den överklagade domen ogillade hovrätten ett åtal för våldtäkt mot barn vid två tillfällen. Riksåklagarens överklagande kom in till Högsta domstolen den 20 mars 2023.

Högsta domstolen har ännu inte tagit ställning till frågan om prövningstillstånd.

För allmän information om handläggningen, se tidigare pressmeddelande.