Mord i Kramfors

image

Åklagaren väckte den 21 mars åtal mot en person som är misstänkt för
mord, alternativt grov misshandel och grovt vållande till annans död, samt
grovt gravfridsbrott. Rättegången i målet kommer att inledas den 3 april.

Rättegången beräknas pågå under fem huvudförhandlingsdagar. Bokade
förhandlingsdagar är den 3, 4, 11, 13 och 14 april, med start klockan 09.00 alla dagar utom den 13 april då förhandlingen planeras börja klockan 10.00.
Förhandlingen hålls i sal 3 vid Sundsvalls tingsrätt, Storgatan 39, Sundsvall.

Platsbokning och ackreditering

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa platser är i första
hand avsedda för anhöriga och för media som föranmält sig (ej kameramän och
fotografer) och som därefter har informerats i särskild ordning om att de fått
plats. Presslegitimation krävs.

Föranmälan sker senast den 29 mars kl. 12.00 genom e-post till
[email protected]

Ett begränsat antal åhörarplatser kommer att finnas för allmänheten. Ingen
föranmälan kan göras till dessa platser, men anmälan ska ske personligen i
receptionen för att få tillträde i mån av plats till rättssalen.

Säkerhetskontroll

Alla besökare till tingsrätten måste passera en säkerhetskontroll vid domstolens
entré. När många besökare kommer samtidigt kan viss köbildning uppstå vid
säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte
undantagna från säkerhetskontrollen.

Bild- och ljudupptagning

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen. Kameror eller
mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade.
Undantag för ackrediterade journalister: Åhörare i salen som ägnar sig åt
rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som
krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och
datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.