Dom angående dödsskjutningen i Norsborg kommer 30 maj


Mål:
B 5894-22

Dom i mål nr B 5894-22 beträffande bland annat en dödsskjutning i Norsborg den 5 april 2022 kommer att meddelas tisdagen den 30 maj 2023, kl. 11.00.