Hovrättens förhandling i mål om grov misshandel på Karolinska sjukhuset vid tre tillfällen åren 2011 och 2012 har avslutats

logotyp


Mål:
B 9036-22

Solna tingsrätt dömde den 16 juni 2022 en man för vållande till kroppsskada, grovt brott, till villkorlig dom. Tingsrätten fann det bevisat att den tilltalade kirurgen har gjort sig skyldig till brott avseende en av de tre opererade patienterna, men frikände honom avseende de två andra. Både den tilltalade och åklagaren har överklagat tingsrättens dom. Den tilltalade har yrkat att hovrätten ska frikänna honom. Åklagaren har yrkat fullt bifall till åtalet eller att påföljden under alla förhållanden ska bestämmas till fängelse.

Svea hovrätt har nu, den 24 maj 2023, avslutat huvudförhandling i målet och kommer att meddela dom onsdagen den 21 juni 2023 kl. 11.00.