Prövningstillstånd meddelat i mål om upphandlingsskadeavgift

logotyp


Mål:
2752-23

Fråga om vissa ändringar i ersättningsvillkoren i ett ramavtal utgör en otillåten direktupphandling därför att ändringarna innebär att ramavtalets övergripande karaktär ändras (Mål nr 2752-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7456-22).