Fakta: Rättegången om mordet på 15-åringen i Skogås inleds den 25 september

image

Tingsrätten kommer att fördela platserna i salen på så sätt att varje redaktion i första hand erbjuds en plats var. Om någon redaktion vill delta med mer än en person kommer det att vara möjligt i mån av plats. Vid ankomst till tingsrätten ska presslegitimation visas upp.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Enligt beslut från tingsrätten får åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (mobiltelefoner, surfplattor, datorer etc.). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som tas med in i salen och som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild ska vara avstängd och undanstoppad. Det kan exempelvis röra sig om mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror.

Observera att alla besökare till tingsrätten måste passera genom säkerhetskontrollen i entrén. Kom därför i god tid innan förhandlingen startar kl. 09.00.

Ordföranden kan komma att meddela ytterligare ordningsregler.

Säkerhetskontroll
Det genomförs alltid en säkerhetskontroll vid entrén för att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom att de körs genom en röntgenmaskin. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Beställa material
För att beställa material, kontakta Södertörns tingsrätt.