Antalet sprängningar slår rekord 2023 i Sverige – Här är dagsfärska siffror om gängkrigens konsekvenser

Nyhetsbyrån Verifiera har med hjälp av statistiskdatabasen Infostat baserat på polisens data tagit fram siffror på antalet skjutningar och sprängningar i Sverige de senaste åren. Det totala antalet detonationer har redan slagit rekord under 2023, fast flera månader återstår innan totalen kan summeras, visar Verifieras genomgång av dagsfärsk statistik från polismyndigheten.

Gängkrigen För år 2023 bifogas siffror för antalet sprängningar mer i detalj i ett tabellverk, då grafen nedan visar siffrorna fram till årskiftet 2022/2023. Antalet skjutningar i grafen sträcker sig fram till sista augusti år 2023.

För antalet detonationer särredovisas förberedelser, försök och genomförda sprängningar i polisens statistik. Den sammanlagda totalen av dessa brottstyper uppgår till och med första halvan av september 2023 till 253 stycken. Det kan jämföras med totalt 154 år 2018; 242 år 2019; 209 år 2020; 158 år 2021 samt 191 stycken år 2022.

För antalet skjutningar ser totalen ut på följande sätt, redovisat per år. 325 år 2018, varav 43 avlidna och 140 skadade; 360 år 2019, varav 45 avlidna och 126 skadade; 379 år 2020, varav 47 avlidna avlidna och 119 skadade; 344 år 2021, varav 45 avlidna och 115 skadade. 391 år 2022, varav 62 avlidna och 107 skadade.

För 2023 ser motsvarande siffror ut så här, räknat till och med den 15 september. 261 skjutningar, varav hittills 34 avlidna och 71 skadade brottsoffer.

Statistiken talar sitt tydliga språk. Det finns en synlig och återkommande säsongsvariation från år till år, som ser tämligen lika ut vad gäller antalet skjutningar. Och antalet sprängningar är rekordhögt år 2023, trots att bara lite mer än halva året än så länge gått. Polisens statistik för antalet detonationer sträcker sig fram till den 15 september i år.

Källa: Polismyndigheten/Infostat

Andreas Henriksson
Redaktionschef