Dom i mål rörande omfattande momsbedrägerier

image

Tingsrätten har i dag dömt tolv personer för delaktighet i ett synnerligen omfattande brottsupplägg rörande moms.

De åtalade personerna har genom sina bolag på olika sätt varit delaktiga i en skenhandel med främst mobiltelefoner. På pappret har tusentals mobiltelefoner förts in till Sverige från olika bolag i andra EU-länder. De fiktiva telefonerna har därefter vidaresålts i flera led inom landet för att sedan föras ut till bolag i andra EU-länder. De första bolagen i den svenska handelskedjan har med hjälp av osanna fakturor utställda av andra bolag i målet, kvittat bort den moms som bolagen annars skulle ha betalat till Skatteverket vid försäljningen av de fiktiva telefonerna. Skatteverket har sedan vilseletts att betalat ut sammanlagt över 200 miljoner kronor till bolagen i det sista ledet i den svenska handelskedjan.

För att upprätthålla en fasad av att det har varit fråga om en verklig handel har två bolag gett sken av att bedriva transport- och logistikverksamhet. Dessa bolag har tillhandahållit övriga bolag en stor mängd falska frakthandlingar.

Brottsupplägget har varit synnerligen omfattande och involverat även ett stort antal utländska bolag. Åklagarna har visat att ett internationellt nätverk har legat bakom det avancerade brottsupplägget, vilket krävt stora resurser och en mycket omfattande planering.

De tilltalade döms för bl.a. grova skattebrott, grova penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott till fängelse mellan tre och ett halvt år och närmare åtta år.

Rätten var enig.

För mer information kontakta:

rådmannen Carl Winnberg, 08-561 65 110

rådmannen Ann-Sofie Bodin, 08-561 65 177

För att ta del av handlingar i målet kontakta avdelning 1: 08-561 651 40
[email protected]