webbaserad rättsdatabas

Abonnemang

Nyhetsbyrån Verifieras rättsdatabas och tjänster används varje dag av tusentals personer och företag för nyhetsinhämtning och bakgrundskontroll.  

Vad innebär nyhetsbyråns Verifieras abonnemang

Abonnemanget innebär att du får tillgång till vårt lättarbetade online-verktyg med hela vår rättsdatabas – ett snabbt sätt att hitta information du söker.

Vår tjänst vänder sig till forskare, journalister, privatpersoner och företag med behov av att inhämta information avseende privatpersoner och företag.

Tjänsten innefattar ett webbgränssnitt med lättillgänglig information. Samtliga domar, beslut, och dagboksblad är sökbara i fulltext och går att läsa i orginalutseende som PDF. Vi tillhandahåller även API-lösningar för den som så önskar.

Nyhetsbyrån Verifieras abonnemang

Sök i rättsdatabasen

Som inloggad i rättsdatabasen kan användaren söka med en rad olika parametrar såsom: personnummer, organisationsnummer, namn, adress, juridisk instans och fritext mm.

Personsökning

Personssökningsverktyget är den sökmetod som används mest och tillämpas på sökningar på privatpersoner. Sökmetoden erbjuder flera filtreringsmöjligheter för att få mest relevant sökresultat. Resultatet presenterar endast fysiska personer och är möjligt att precisera genom exempelvis angivande av specifik domstol, myndighet eller nämnd.

Research

När du använder bakgrundskontrollfunktionen kan du välja att få ut sammanställda rapporter med olika typer av information, beroende på hur ditt behov ser ut. Exempelvis kan du välja att inkludera körkortsstatus, personalia, och rättsdata.

Företagssökning

Genom företagssökningsverktyget kan du söka efter rättsinformation avseende juridiska personer. I detta verktyg finns flera fält för att filtrera sökningen. Resultatet presenterar endast information avseende juridiska personer och kan preciseras genom exempelvis angivande av specifik domstol, myndighet eller nämnd.

Dokumentsökning

Genom dokumentsökningsverktyget kan du göra en sökning i samtliga handlingar i databasen. Här kombineras sökresultaten avseende både personer och företag. Genom att använda sökning avseende dokument breddas sökningen och ger därmed en större träffbild än om du enbart söker genom verktygen ”Personer” eller ”Företag”.

Vi värdesätter din säkerhet

Skydd av IT-system

Vi  har hög teknisk kompetens och högt säkerhetsmedvetande avseende IT. Nyhetsbyrån Verifiera har även ett högt tekniskt skydd av sitt IT-system.

GDPR-Säkert

Användandet av våra tjänster är säkert så länge du inte sparar ner eller lagrar någon information lokalt.

Säker inloggning

Användarna loggar in säkert med BankID.

Ditt effektiva onlineverktyg​ för research

Nyhetsbyrån Verifieras verktyg används varje dag av journalister, privatpersoner och företag. Med vårt effektiva onlineverktyg kan du tryggt och enkelt kontrollera domar, åtal, tvister och körkortsbehörighet.

Integrera och anpassa era sökningar med vårt API

Vi tillhandahåller även API-lösningar för de organisationer som så önskar. 

Vi har ett avancerat API genom vilket det går att välja vilken information som hämtas vid en förfrågan. Det innebär också möjligheter att göra större datakörningar mot vår databas efter särskilda specifikationer. 

Kontakta oss för en närmare beskrivning av hur det funkar.

En bakgrundskontroll kan bespara ditt företag hundratusentals kronor

Det är självfallet svårt att sätta en exakt siffra på vad en felrekrytering kan kosta just ditt företag.

Rekryteringsföretaget Poolia beräknar att en felrekrytering i genomsnitt kostar 700 000. Enligt en internationell undersökning genomförd av Future Foundation beräknas felrekryteringar för svenska företag och organisationer kosta ca 13 miljarder kronor årligen.

Genom att använda dig av Verifieras tjänst för bakgrundskontroller kan du minska risken för en kostsam felrekrytering –  ett effektivt och prisvärt verktyg för att säkra din rekryteringsprocess.

Exempel på vad du kan söka på för information

• Kreditinformation *
• Inkomstuppgifter *
• Betalningsanmärkningar *
• Personalia
• Juridisk historik
• Bolagsengagemang
• Fastighetsinnehav

* Inhämtas från externt kreditupplysningsföretag

Informationskällor där vi inhämtar domar och beslut

• Polismyndigheten
• Åklagarmyndigheten
• Tingsrätter
• Hovrätter
• Högsta Domstolen
• Förvaltningsdomstolar
• Kammarrätter
• Högsta Förvaltningsdomstolen
• Arbetsdomstolen
• Hyresnämnden
• Skatteverket
• Bolagsverket
• Kreditupplysningsföretag

Vanliga frågor

Verifiera tillhandahåller en säker tjänst. Vi har bland annat säker inloggning med BankID, hög teknisk kompetens och högt säkerhetsmedvetande avseende IT. Verifiera har även har ett högt tekniskt skydd av sitt IT-system. 

Vänligen kontakta vår säljavdelning för att få veta mer om våra erbjudanden.

Ja, Nyhetsbyrån Verifieras rättsdatabas utgör en digitalisering av svenska domstolars och myndigheters offentliga handlingar. Våra kunders sökningar och filtreringar görs i gränssnittet och resultatet genereras online i realtid.

För att få tillgång till att köpa bakgrundskontroller måste du vara abonnemangskund hos oss. När du är det kan du välja att köpa bakgrundskontroller styckvis eller förköpa olika typer av paket med bakgrundskontroller.

Rättsdatabas innehåller domar och beslut från Sveriges samtliga domstolar och åklagarmyndigheter. Information inhämtas löpande även från andra myndigheter, bland andra Socialstyrelsen, Skolverket och Polismyndigheten.

Vänligen kontakta vår säljavdelning så hjälper vi er med detta. Du kan även fylla i formuläret ”Prova nyhetsbyrån Verifiera”.

Vår databas speglar de offentliga handlingar som finns att hämta ut för gemene man hos Sveriges domstolar och myndigheter. Att nyhetsbyrån Verifieras databas uppdateras i realtid säkerställer att du alltid får den senaste, uppdaterade informationen. Några förändringar av de uppgifter som förekommer i de offentliga handlingarna sker inte.

Nyhetsbyrån Verifieras Kundtjänst finns tillgänglig för det fall ett dokument inte skulle stå att finna eller för det fall våra kunder behöver hjälp med att tolka det resultat en sökning ger vid handen.

Kom igång med nyhetsbyrån Verifiera

Starta din 14-dagars provperiod idag

Du behöver inte ha några juridiska kunskaper för att få fram det resultat du är ute efter, tack vare våra enkla men effektiva filtreringsfunktioner. Testa själv.