• Alla
  • Kunskapsbank
  • Nyheter
Nyheter

Nytt inlägg på domarbloggen!

I veckans blogginlägg skriver domaren Daniel Eriksson om vad som händer när den som ska komma till domstolen väljer att inte komma.

Nyheter

Ny publikation: Rättshjälp och taxor 2020

Rättshjälp och taxor 2020 finns nu tillgänglig. Publikationen kommer enbart att finnas i digitalt format.

Nyheter

Värdegränsen för ringa stöld vid butikstillgrepp höjs till 1 250 kr

Ett stöldbrott bedöms som ringa stöld (tidigare snatteri) om brottet med hänsyn till värdet av …

Nyheter

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

En anläggning för lek, sport och rörelse riktad till barn och ungdomar har inte ansetts vara en sådan idrottsanläggning som omfattas av reducerad mervärdesskattesats.

Nyheter

Dom i mål om rättsprövning

Dom i mål om rättsprövning av beslut om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus enligt plan- och bygglagen.

Nyheter

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Sekretess har inte hindrat att uppgifter ur meritförteckning och CV avseende anställda vid Kriminalvården lämnas ut.

Nyheter

Tingsrätten dömer kvinna för grovt förtal av journalist

Tingsrätten har i dag dömt en kvinna för grovt förtal av en manlig journalist. Påföljden har bestämts till villkorlig dom och 100 dagsböter. Kvinnan ska också betala skadestånd till mannen med sammanlagt 90 000 kr.

Nyheter

Dom i mål om sjukersättning

Vid prövningen av rätt till sjukersättning ska inte bortses från rehabiliteringsåtgärder av det skälet att de bedöms kunna förbättra arbetsförmågan först efter det att den försäkrade har fyllt 65 år.

Nyheter

Förlängd åtalsfrist i Motalamålet

Tingsrätten har idag omhäktat en man från Motala som är på sannolika skäl misstänkt för grov kvinnofridskränkning och våldtäkt. Han är numera på sannolika skäl misstänkt för grov kvinnofridskränkning och två fall av våldtäkt under perioden februari – maj 2017. Åklagaren ska väcka åtal senast den 30 december 2019 kl. 11.00.

Nyheter

Prövningstillstånd meddelat i mål om avregistrering av offentligt biträde

Fråga om Migrationsverket har befogenhet att fatta beslut om att avföra en person från myndighetens …