Ditt verktyg för offentliga handlingar

Research

Forskare, journalist, privatperson eller kanske författare? Med vår tjänst får du verktygen för att enkelt kunna fördjupa dig i domar, kriminalfall och offentliga handlingar.

Nyhetsbyrån Verifiera
och ditt arbete

Med oss får du specialister på research. Vi har inte bara lång erfarenhet utan också tillgång till miljontals offentliga handlingar för informationsinhämtning kring organisationer, företag och individer. Vår databas kombinerad med spetskompetens kring offentliga handlingar skapar ett unikt verktyg för dig och ditt arbete.

Vi skräddarsyr din research

Bakgrundskontroll

Så här går det till

Som kund hos oss får du tillgång till offentliga handlingar avseende såväl privatpersoner som företag. I vårt verktyg under fliken research hittar du två alternativ, Privat och Företag. Om du gör en research avseende en privatperson som innehåller ekonomisk information måste personen lämna sitt samtycke för att en komplett kontroll skall kunna genomföras. Upplysningskopia skickas till den efterfrågade i enlighet med Kreditupplysningslagen. Kreditupplysning görs av externt kreditupplysningsföretag förutsatt att legitimt behov finns.

bakgrundskontroll

Infoga personnummer

Lägg enkelt in omfrågad individs personnummer, alternativt en juridisk persons organisationsnummer, i tjänstens Bakgrundskontroll.

Infoga kontaktinfo

Infoga omfrågad individ eller juridisk persons kontaktvägar i form av telefonnummer eller mailadress. Välj även vilken information som ska omfattas i rapporten.

Samtyckesförfrågan

För kontroller av privatpersoner gäller att personen i fråga får en samtyckesförfrågan om att ni önskar göra en bakgrundskontroll. I detta skede kan individen granska innehållet och källorna som rapporten avser.

Rapport i realtid - Klart!

Så fort omfrågad individ har godkänt er samtyckesförfrågan så är rapporten öppningsbar i tjänsten där all information är aktuell.

Var trygg med samtyckesförfrågan

Du kan känna dig trygg när du väljer att göra en kontroll med samtyckesförfågan via vår tjänst. Omfrågad individ blir informerad om vilken information du kommer att få del av.

Med BankID verifierar du mottagaren

Med BankID säkerställer du att rätt person har tagit del av informationen och godkänt rapporten. Endast omfrågad person kan samtycka.

Välj hur omfattande rapporten ska vara

I de fall du väljer att göra en kontroll kan du välja hur omfattande rapporten ska vara. Du kan exkludera viss information, exempelvis ekonomisk information. 

bakgrundskontroll

Vilken information önskar du för ditt arbete?

Många gånger varierar informationen som du vill hämta om en individ eller ett företag beroende på exempelvis vilken typ av research du gör. När du önskar göra research på en individ får du därför möjlighet att anpassa hur omfattande informationen ska vara. Du kan exkludera ekonomisk information i de fall den inte skulle vara av intresse.

Fördjupa dig med
nyhetsbyrån Verifiera

Vår databas uppdateras varje dag och har miljontals offentliga handlingar från hundratals myndigheter .

0 :-
Vår databas uppdateras varje dag och har miljontals offentliga handlingar från hundratals myndigheter – från Ystad till Haparanda.

Innehåll i rapporten

• Kreditinformation *
• Inkomstuppgifter *
• Betalningsanmärkningar *
• Personalia
• Juridisk historik
• Bolagsengagemang
• Fastighetsinnehav

* Inhämtas från externt kreditupplysningsföretag

Informationskällor

• Polismyndigheten
• Åklagarmyndigheten
• Tingsrätter
• Hovrätter
• Högsta Domstolen
• Förvaltningsdomstolar
• Kammarrätter
• Högsta Förvaltningsdomstolen
• Arbetsdomstolen
• Hyresnämnden
• Skatteverket
• Bolagsverket
• Kreditupplysningsföretag

Kom igång med ditt arbete

Starta din 14-dagars provperiod idag

Du behöver inte ha några juridiska kunskaper för att få fram det resultat du är ute efter, tack vare våra enkla men effektiva filtreringsfunktioner. Testa själv.

Vår tjänst finns att köpa styckvis eller via abonnemang

Beroende på vilket behov du har kan du välja mellan att köpa rapporter styckvis alternativt en större mängd rapporter inom ramen för ett abonnemang hos nyhetsbyrån Verifieras rättsdatabas.

Styckvis

Om du bara har behov av en rapport någon enstaka gång kan man beställa rapporter styckvis. De kostar 1295:-/st exkl moms. 

Beställ genom att kontakta oss

Abonnemang

Rapporter ingår som en del av vårt abonnemang avseende vår rättsdatabas. 

Läs mer om vårt abbonemang

Vanliga frågor

Nyhetsbyrån Verifiera tillhandahåller en säker tjänst. Vi har bland annat säker inloggning med BankID, hög teknisk kompetens och högt säkerhetsmedvetande avseende IT. Nyhetsbyrån Verifiera har även ett högt tekniskt skydd av sitt IT-system. 

Vänligen kontakta vår säljavdelning för att få veta mer om våra erbjudanden.

Ja, nyhetsbyrån Verifieras rättsdatabas utgör en digitalisering av svenska domstolars och myndigheters offentliga handlingar. Våra kunders sökningar och filtreringar görs i gränssnittet och resultatet genereras online i realtid.

Nej, du behöver veta personnummer, organisationsnummer alternativt person- eller företagsnamn för att göra en bakgrundskontroll. Sökningar baserat på person- respektive organisationsnummer ger snabbast och säkrast resultat.

Vi följer givetvis de lagar, regler och förordningar som gäller. Nyhetsbyrån Verifiera har utgivningsbevis och är därigenom enligt Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) grundlagsskyddat, vilket innebär att GDPR (Dataskyddsförordningen) inte är applicerbar på oss eller våra tjänster. Att Nyhetsbyrån Verifiera har utgivningsbevis och är grundlagsskyddat innebär vidare att det inte är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet över Nyhetsbyrån Verifiera, utan detta tillfaller Post- och telestyrelsen. Så länge våra kunder befinner sig i vårt webgränssnitt omfattas våra kunders nyttjande av våra tjänster av samma grundlagsskydd. Som användare måste ni dock förhålla er till GDRP för det fall ni väljer att ladda ned och behandla personuppgifter i GDPR:s mening. För mer specifika frågor, tveka inte att höra av dig till vår Kundtjänst.

Vår databas speglar de offentliga handlingar som finns att hämta ut för gemene man hos Sveriges domstolar och myndigheter. Att nyhetsbyrån Verifieras databas uppdateras i realtid säkerställer att du alltid får den senaste, uppdaterade informationen. Några förändringar av de uppgifter som förekommer i de offentliga handlingarna sker inte.

Vår kundtjänst finns tillgänglig för det fall ett dokument inte skulle stå att finna eller för det fall våra kunder behöver hjälp med att tolka det resultat en sökning visar.

En bakgrundskontrollrapport kan på kundens begäran omfatta antingen enbart juridisk information alternativt såväl juridisk som ekonomisk information. Den juridiska informationen sträcker sig bakåt i tiden till år 2008 och omfattar alla rättsliga offentliga handlingar för en viss juridisk eller fysisk person. Den ekonomiska informationen innefattar historiska skuldsaldon såsom dessa är registrerade hos Kronofogden, de senaste taxeringsåren från Skatteverket samt eventuella betalningsförelägganden. Vidare omfattar bakgrundskontroller personalia såsom civilstånd, ledande befattningsställning samt, om så önskas, körkortsstatus.

.

Prova kostnadsfritt

Fyll i dina uppgifter nedan så skickas ett mejl till dig med inloggningsuppgifter.