smarta tillägg och funktioner

Tilläggstjänster

Våra tilläggstjänster kan ofta vara den primära anledningen till att nyttja Verifieras tjänster.

Kontakta oss för offert avseende tilläggstjänsterna nedan

De tilläggstjänster Verifiera erbjuder har tagits fram för att tillfredsställa våra kunders olika behov. För att snabbt få en förståelse av vad som är mest lönsamt och effektivt för just din verksamhet lönar det sig att kontakta vår säljavdelning direkt för att få en för dig anpassad offert.

 

Bevakning

Som kund har ni tillgång till funktionen “Bevakning” där ni kan spara och bevaka personer, företag m.m som ni har ett intresse av att följa. När en offentlig handling avseende bevakad person inkommer i databasen underrättas ni omedelbart i vårt gränsnitt samt via e-post. 

API - Integrera och anpassa era sökningar

Verifiera har utvecklat ett avancerat API (json/xml) genom vilket det går att göra större datakörningar mot Verifiera efter särskilda specifikationer. Förfrågan görs med personnummer eller organisationsnummer. API:et utgör grundpelare för olika skräddarsydda upplägg som vi gärna diskuterar mer ingående.  

Importera

Med tjänsten Importera kan du som kund överföra en egen sammanställning av personnummer eller organisationsnummer i flertalet format, exempelvis Excel för att sedan erhålla ett sammanställt resultat utifrån förekommande handlingar i Verifieras databas. I den importerade filen presenteras resultatet som visar om personen eller företaget förekommer i brottmål, tvistemål eller är ej förekommande i databasen.  

Analysmall

Verifiera kan erbjuda en fördjupad analys där kunden har möjlighet att bl.a. ställa in sina egna filter, anpassade efter sin verksamhets behov. Kontakta vår säljavdelning för att få veta mer om denna funktion (länk).

Vårdpersonal

Verifiera erbjuder en specialiserad registertjänst avseende svensk vårdpersonal. I detta register kan du söka efter legitimerad vårdpersonal samt deras specialistutbildningar. Verifiera inhämtar på regelbunden basis uppdaterad information från Socialstyrelsen som är den myndighet som handhar legitimering av vårdpersonal.  

Kom igång med Verifiera

Starta din 14-dagars provperiod idag

Du behöver inte ha några juridiska kunskaper för att få fram det resultat du är ute efter, tack vare våra enkla men effektiva filtreringsfunktioner. Testa själv.

Vanliga frågor

Verifiera tillhandahåller en säker tjänst. Vi har bland annat säker inloggning med BankID, hög teknisk kompetens och högt säkerhetsmedvetande avseende IT. Verifiera har även har ett högt tekniskt skydd av sitt IT-system. 

För att kunna nyttja tilläggstjänsterna behöver man ett abonnemang hos Verifiera. Vi har “standardabonnemang”, “utökat abonnemang” och “anpassat abonnemang”. Priserna på dessa beror bland annat på antal önskade sökningar, organisationens storlek samt antal användare. Priserna på tilläggstjänsterna varierar också. Hör av er till oss för offert.

Vänligen kontakta vår säljavdelning så hjälper vi er med detta. Du kan även fylla i formuläret ”Prova Verifiera” .

Prova kostnadsfritt

Fyll i dina uppgifter nedan så skickas ett mejl till dig med inloggningsuppgifter.