webbaserad rättsdatabas online

Vårt onlineverktyg

Nyhetsbyrån Verifieras tjänster används varje dag av forskare, journalister, fakulteter och företag. Vi garanterar säkerhet, sekretess och tar ansvar för dig som användare.

Använd onlinetjänsten
för ditt arbete.

0
I vår databas väntar över 3 miljoner offentliga handlingar.
Nyhetsbyrån Verifieras onlineverktyg

Enkelt och smidigt

Som inloggad i rättsdatabasen kan du utgå från en rad olika parametrar.

Enkel inloggning

Som kund kan du enkelt hantera din och dina anställdas inloggning i vår rättsdatabas. För ytterligare säkerhet kring inloggning finns möjlighet att användarna loggar in med Bank-ID – allt för att säkra att rätt personer hos våra kunder använder vårt sökverktyg.  

Säkert

Det är tryggt och säkert att använda vår tjänst och vi har höga krav på vår IT-säkerhet. Om du har särskilda frågor gällande just säkerheten på sidan och våra verktyg är du alltid välkommen att kontakta oss.

Smart sökning

Du kan söka i vår databas på flera olika sätt, anpassat efter just dina behov. Genom att använda filtrering går det snabbare att få relevant information för just ditt arbete.

Anpassningsbart

Till skillnad från många andra tjänster som erbjuder rättsdata  är vår tjänst utformad så att den effektivt och smidigt går att använda för så många som möjligt, allt från journalister och författare som utför researcharbete, kvalificerade jurister som är i behov av rättsdata, till säkerhetspersonal, eller egenföretagare som vill säkra sina affärsbeslut. Genom våra olika skräddarsydda tilläggstjänster kan nyhetsbyrån Verifiera tillse just dina behov.

En säker tjänst för ditt arbete

Skydd av IT-system

Vi på nyhetsbyrån Verifiera har hög teknisk kompetens och ett högt säkerhetsmedvetande.

GDPR-säkert

Användandet av nyhetsbyrån Verifieras tjänster är säkert så länge du sparar informationen i molnet.

Säker inloggning

Användarna loggar in säkert med BankID.

Snabbt och smidigt att komma igång - det tar bara några minuter!

Arbeta tryggt och enkelt

Nyhetsbyrån Verifieras rättsdatabas samlar kontinuerligt in offentliga handlingar för ditt researcharbete.

Komplett information och pålitliga resultat

I vår rättsdatabas samlar vi regelbundet in offentliga handlingar från Sveriges domstolar och andra myndigheter. Rättsdatabasen sträcker sig bakåt i tiden till 2008. Utöver domar inhämtas också rättsliga dokument som väckta åtal, utfärdade stämningar, dagboksblad, åtalsunderlåtelser och strafförelägganden vilket gör att du som researcher kan följa ett rättsligt avgörande i den juridiska processen. 

All inhämtning av offentliga handlingar är digitaliserad vilket säkerställer en hög träffsäkerhet och pålitliga resultat i dina sökningar. 

Eftersom inhämtande dokument landar i manuell hantering hos Sveriges olika myndigheter och manuell hantering kan ge upphov till fel genom mänskliga faktorn finns vår kundtjänst för att hjälpa. 

Spara tid och bli mer effektiv

Du behöver inte vara jurist eller ha specialistkunskaper för att kunna ta del av resultaten. Granska resultatet var som helst, när som helst, på vilken enhet som helst.

Exempel på vad du kan söka på för information

Kreditinformation
• Kreditinformation *
• Inkomstuppgifter *
• Betalningsanmärkningar *
• Personalia
• Juridisk historik
• Bolagsengagemang
• Fastighetsinnehav

* Inhämtas från externt kreditupplysningsföretag

Informationskällor där vi inhämtar domar och beslut

• Åklagarmyndigheten
• Tingsrätter
• Hovrätter
• Högsta Domstolen
• Förvaltningsdomstolar
• Kammarrätter
• Högsta Förvaltningsdomstolen
• Arbetsdomstolen
• Hyresnämnden
• Skatteverket
• Bolagsverket
• Kreditupplysningsföretag

Vanliga frågor

Nyhetsbyrån Verifiera tillhandahåller en säker tjänst. Vi har bland annat säker inloggning med BankID, hög teknisk kompetens och högt säkerhetsmedvetande avseende IT. Nyhetsbyrån Verifiera har även ett högt tekniskt skydd av sitt IT-system. 

Vänligen kontakta vår säljavdelning för att få veta mer om våra erbjudanden.

Vänligen kontakta vår säljavdelning som gärna förklarar med ingående hur registrering fungerar.  Du kan även fylla i formuläret Boka demonstration” .

Ja, nyhetsbyrån Verifieras rättsdatabas utgör en digitalisering av svenska domstolars och myndigheters offentliga handlingar. Våra kunders sökningar och filtreringar görs i gränssnittet och resultatet genereras online i realtid.

Rättsdatabas innehåller offentliga handlingar från Svenska myndigheter. Information inhämtas löpande även från bland andra Socialstyrelsen och Skolverket.

Vänligen kontakta vår säljavdelning som gärna förklarar med ingående hur registrering fungerar.  Du kan även fylla i formuläret ”Boka demonstration”.

Vår databas speglar de offentliga handlingar som finns att hämta ut för gemene man hos Sveriges domstolar och myndigheter. Att nyhetsbyrån Verifieras databas uppdateras i realtid säkerställer att du alltid får den senaste, uppdaterade informationen. Några förändringar av de uppgifter som förekommer i de offentliga handlingarna sker inte.

Nyhetsbyrån Verifieras kundtjänst finns tillgänglig i de fall ni behöver hjälp.

Kom igång med nyhetsbyrån Verifiera

Boka din kostnadsfria demonstration

Du behöver inte ha några juridiska kunskaper för att få fram det resultat du är ute efter, tack vare våra enkla men effektiva filtreringsfunktioner. Testa själv.

Prova kostnadsfritt

Fyll i dina uppgifter nedan så skickas ett mejl till dig med inloggningsuppgifter.