webbaserad rättsdatabas online

Vårt onlineverktyg

Verifieras tjänster används varje dag av tusentals personer och företag. Vi garanterar säkerhet, sekretess och tar ansvar för våra kunder och användare.

Vet du vad det kan kosta att ta ett felaktigt beslut?

0 :-
En felrekrytering kostar i genomsnitt 700 000 kronor för arbetsgivaren.
verifieras onlineverktyg

Enkelt och smidigt

Som inloggad i rättsdatabasen kan användaren utnyttja en rad olika parametrar såsom  personnummer, organisationsnummer, namn, adress, juridisk instans och fritext mm.

Enkel inloggning

Som kund hos Verifiera kan du enkelt hantera din och dina anställdas inloggning i vår rättsdatabas. För ytterligare säkerhet kring inloggning finns möjlighet att användarna loggar in medelst Bank-ID – allt för att säkra att rätt personer hos våra kunder använder Verifieras sökverktyg.  

Säkert

I Verifieras webgränssnitt befinner du dig på en säker plats. Vår server monitoreras och sköts av mycket kompetent och dedikerad  IT-personal som ständigt arbetar med att säkerställa företagets mycket höga krav på IT-säkerhet. Vår säkerhet är våra kunders säkerhet och alltid i vårt fokus.  Önskar du detaljerad information om vår säkerhetslösning är du som kund givetvis välkommen att erhålla sådan.

Smart sökning

Verifieras tjänst erbjuder flera olika sätt att söka i databasen, allt för att lätt kunna anpassas till kunders olika behov. Genom att använda de olika filtreringsmöjligheterna går det att på ett effektivt sätt säkerställa att du får fram den för din sökning relevanta informationen. 

Anpassningsbart

Till skillnad från många andra tjänster som erbjuder rättsdata och bakgrundskontroller är Verifieras tjänst utformad så att den effektivt och smidigt skall gå att använda för så många personer som möjligt, allt från journalister som utför researcharbete, kvalificerade jurister som är i behov av rättsdata, till HR-personal, säkerhetspersonal, rekryterare eller egenföretagare som vill säkra sina affärsbeslut. Genom våra olika skräddarsydda tilläggstjänster kan Verifiera tillse just dina behov.  

En mycket säker tjänst

Skydd av IT-system

Vi på Verifiera har hög teknisk kompetens och högt säkerhetsmedvetande avseende IT. Verifiera har även har ett högt tekniskt skydd av sitt IT-system.

GDPR-säkert

Användandet av Verifieras tjänster är säkert så länge du inte sparar ner eller lagrar någon information lokalt.

Säker inloggning

Användarna loggar in säkert med BankID.

Snabbt och smidigt att komma igång - det tar bara några minuter!

Arbeta tryggt och enkelt

Känn dig trygg med ditt beslutsunderlag och undvik därmed kostsamma felrekryteringar eller beslut.

Verifieras rättsdatabas samlar kontinuerligt in domar och beslut och kan svara på dina frågor gällande domar, åtal, tvister, ekonomi, skulder och körkortsbehörighet – utan att de omfrågade behöver bli informerade.

Komplett information, pålitliga resultat, överkomliga priser

Verifieras rättsdatabas samlar på regelbunden basis in offentliga handlingar från Sveriges domstolar och myndigheter. Rättsdatabasen sträcker sig bakåt i tiden till 2008. Utöver domar inhämtas även rättsliga dokument såsom väckta åtal, utfärdade stämningar, dagboksblad, åtalsunderlåtelser och strafförelägganden vilket gör att våra kunder lätt kan följa ett rättsligt ärendes gång i den juridiska processen. Till skillnad från polisens belastningsregister gallras inte Verifieras rättsdatabas, vilket säkerställer att du har möjlighet att själv avgöra huruvida en rättshandling är relevant för ditt affärsbeslut eller ej.  

Den automatiserade och digitaliserade processen i Verifieras inhämtande av data säkerställer en hög träffsäkerhet och pålitliga resultat i dina sökningar. Eftersom inhämtande i slutändan alltid landar i en manuell hantering hos någon av Sveriges myndigheter och denna manuella hantering likt alla andra kan ge upphov till fel p.g.a. den mänskliga faktorn, finns Verifieras Kundtjänst tillhanda för att hjälpa våra kunder för det fall något dokument skulle saknas eller kunden behöver hjälp med att tolka sökresultatet i fråga.  

Verifiera tillhandahåller en mycket prisvärd tjänst. Det överkomliga priset kommer sig av att Verifiera har lyckats automatisera och digitalisera en inhämtning som för våra konkurrenter ofta tar mycket tid och kräver manuell hantering, Till Verifieras mycket förmånliga priser kan du som kund hos oss minska såväl ekonomisk som juridisk risk i samband med dina affärsbeslut.  

Spara tid och bli mer effektiv

Du behöver inte vara jurist eller ha specialistkunskaper för att kunna ta del av resultaten. Granska resultatet var som helst, när som helst, på vilken enhet som helst

Exempel på vad du kan söka på för information

Kreditinformation
Inkomstuppgifter
Betalningsanmärkningar
Personalia
Juridisk historik
Bolagsengagemang
Fastighetsinnehav

Informationskällor där vi inhämtar domar och beslut

Polismyndigheten
Åklagarmyndigheten
Tingsrätter
Hovrätter
Högsta Domstolen
Förvaltningsdomstolar
Kammarrätter
Högsta Förvaltningsdomstolen
Arbetsdomstolen
Hyresnämnden
Skatteverket
Bolagsverket
Bisnode

Ingen eftergift av konkurrensskadeavgift

Konkurrensverket hade i målet yrkat att ett bolag skulle förpliktas att betala konkurrensskadeavgift på grund av påstått konkurrensbegränsande samarbete med en konkurrent i en upp­handling. Bolaget vidgick att det hade överträtt konkurrensreglerna, men menade att konkurrensskadeavgiften skulle efterges helt. Detta i korthet eftersom bolaget i ett tidigt skede av utredningen hade lämnat de uppgifter som Konkurrensverket behövde för att klarlägga överträdelsen.
 
Patent- och marknadsöverdomstolen har, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, funnit att bolaget uppsåtligen överträtt reglerna om konkurrensbegränsande samarbete och att bolaget därför som utgångspunkt ska betala konkurrensskadeavgift.
 
I frågan om eftergift har Patent- och marknadsöverdomstolen särskilt prövat betydelsen av att Konkurrensverket hade ålagt bolaget att ge in just den information som bolaget senare lämnade till Konkurrensverket i samband med eftergiftsansökan. Patent- och marknadsöverdomstolen har i denna fråga bedömt att det för att eftergift ska komma i fråga krävs att upp­gifterna har lämnats av bolaget på eget initiativ. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför bedömt att det inte har funnits förutsättningar för eftergift i detta fall.
 
Patent- och marknadsöverdomstolen har fastställt den konkurrensskadeavgift som Patent- och marknadsdomstolen bestämt. I det sammanhanget har domstolen gjort vissa principiella uttalanden om hur avgiftens storlek ska bestämmas.
 
Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit överklagande av domen.

Läs mer »

Otillbörlig marknadsföring av elavtal förbjuds

Patent- och marknadsdomstolen slår fast att Stockholms Elbolag AB har använt sig av otillbörlig marknadsföring via telefonförsäljning och på så vis förmått konsumenter att ingå elavtal. Domstolen förbjuder därför bolaget att fortsätta med vissa försäljningsmetoder.

Läs mer »

Vanliga frågor

Verifiera tillhandahåller en säker tjänst. Vi har bland annat säker inloggning med BankID, hög teknisk kompetens och högt säkerhetsmedvetande avseende IT. Verifiera har även har ett högt tekniskt skydd av sitt IT-system. 

Här hittar du vid var tid gällande prislista. Vänligen kontakta vår säljavdelning för att få veta mer om våra erbjudanden.

Vänligen kontakta vår säljavdelning som gärna förklarar med ingående hur registrering fungerar.  Du kan även fylla i formuläret Prova Verifiera” .

Ja – Verifieras rättsdatabas utgör en digitalisering av svenska domstolars och myndigheters offentliga handlingar. Våra kunders sökningar och filtreringar görs i Verifieras gränssnitt och resultatet genereras online i realtid.

För att få tillgång till att köpa bakgrundskontroller måste du vara abonnemangskund hos oss. När du är det kan du välja att köpa bakgrundskontroller styckvis eller förköpa olika typer av paket med bakgrundskontroller.

Rättsdatabas innehåller domar och beslut från Sveriges samtliga domstolar och åklagarmyndigheter. Information inhämtas löpande även från bland andra Socialstyrelsen, Skolverket och Polismyndigheten.

Vänligen kontakta vår säljavdelning som gärna förklarar med ingående hur registrering fungerar.  Du kan även fylla i formuläret ”Prova Verifiera”.

Verifieras rättsdatabas speglar de offentliga handlingar som finns att hämta ut för gemene man hos Sveriges domstolar och myndigheter. Såtillvida är den information som du kan finna i Verifieras rättsdatabas ytterst tillförlitlig. Att Verifieras rättsdatabas uppdateras i realtid säkerställer att du alltid får den senaste, uppdaterade informationen.

Verifieras Kundtjänst finns tillgänglig för det fall ett dokument inte skulle stå att finna eller för det fall våra kunder behöver hjälp med att tolka det resultat en sökning ger vid handen.

Kom igång med Verifiera

Starta din 14-dagars provperiod idag

Du behöver inte ha några juridiska kunskaper för att få fram det resultat du är ute efter, tack vare våra enkla men effektiva filtreringsfunktioner. Testa själv.

Prova kostnadsfritt

Fyll i dina uppgifter nedan så skickas ett mejl till dig med inloggningsuppgifter.