Våra tjänster

Vi hjälper dig att ta rätt beslut genom våra flexibla lösningar i vårt smarta onlineverktyg.

Research

Säkerställ att du har tillgång till rätt information i form av offentliga handlingar från svenska myndigheter för ditt arbete.

Abonnemang

Få tillgång till ett lättanvänt verktyg som ger dig möjlighet att kontrollera bland annat domar, åtal, tvister och körkortsbehörighet.

Tilläggstjänster

För att möta dig och dina behov har nyhetsbyrån Verifiera utvecklat ett flertal tilläggstjänster, exempelvis API-lösningar samt import- och bevakningslösningar. Vi tillhandahåller även skräddarsydda lösningar för dig utifrån särskilda behov av informationsinhämtning.

Vårt verktyg gör dig säkrare

Behöver du kontrollera en persons bakgrund? Eller vill du kolla upp ett företag ni ska jobba med?

I vårt verktyg kan du snabbt och pålitligt kontrollera domar, åtal, tvister och körkortsbehörighet – utan att den omfrågade behöver bli informerad.

Research  >>

Vårt webbaserade och användarvänliga verktyg gör det lättare för dig att ta ett välgrundat beslut. Allt är dessutom uppbyggt på ett säkert sätt i enlighet med riktlinjerna för GDPR och med inloggning via BankID.

Läs mer om vårt verktyg  >>

Vanliga frågor

Verifiera tillhandahåller en säker tjänst. Vi har bland annat säker inloggning med BankID, hög teknisk kompetens och högt säkerhetsmedvetande avseende IT. Verifiera har även har ett högt tekniskt skydd av sitt IT-system. 

Vi tillhandahåller en tjänst med stort fokus på säkerhet. Vi har bland annat säker inloggning med BankID, hög teknisk kompetens och högt säkerhetsmedvetande avseende IT. Nyhetsbyrån Verifiera har även har ett högt tekniskt skydd av sitt IT-system. Ring oss gärna och fråga specifika frågor om ni vill veta mer.

Vi följer givetvis de lagar, regler och förordningar som gäller. Nyhetsbyrån Verifiera har utgivningsbevis och är därigenom enligt Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) grundlagsskyddat, vilket innebär att GDPR (Dataskyddsförordningen) inte är applicerbar på oss eller våra tjänster. Att nyhetsbyrån Verifiera har utgivningsbevis och är grundlagsskyddat innebär vidare att det inte är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet över nyhetsbyrån Verifiera, utan detta tillfaller Post- och telestyrelsen. Så länge våra kunder befinner sig i vårt webgränssnitt omfattas våra kunders nyttjande av våra tjänster av samma grundlagsskydd. Som användare måste ni dock förhålla er till GDRP för det fall ni väljer att ladda ned och behandla personuppgifter i GDPR:s mening. För mer specifika frågor, tveka inte att höra av dig till vår Kundtjänst.

Vår databas speglar de offentliga handlingar som finns att hämta ut för gemene man hos Sveriges domstolar och myndigheter. Att nyhetsbyrån Verifieras databas uppdateras i realtid säkerställer att du alltid får den senaste, uppdaterade informationen. Några förändringar av de uppgifter som förekommer i de offentliga handlingarna sker inte.

Vår kundtjänst finns tillgänglig för det fall ett dokument inte skulle stå att finna eller för det fall våra kunder behöver hjälp med att tolka det resultat en sökning visar.

En bakgrundskontrollrapport kan på kundens begäran omfatta antingen enbart juridisk information alternativt såväl juridisk som ekonomisk information. Den juridiska informationen sträcker sig bakåt i tiden till år 2008 och omfattar alla rättsliga offentliga handlingar för en viss juridisk eller fysisk person. Den ekonomiska informationen innefattar historiska skuldsaldon såsom dessa är registrerade hos Kronofogden, de senaste taxeringsåren från Skatteverket samt eventuella betalningsförelägganden. Vidare omfattar bakgrundskontroller personalia såsom civilstånd, ledande befattningsställning samt, om så önskas, körkortsstatus.

Kom igång med nyhetsbyrån Verifiera

Starta din 14-dagars provperiod

Du behöver inte ha några juridiska kunskaper för att få fram det resultat du är ute efter, tack vare våra enkla men effektiva filtreringsfunktioner. Testa själv.