Våra tjänster

Vi hjälper dig att ta rätt beslut genom våra flexibla lösningar i vårt smarta onlineverktyg.

Bakgrundskontroller

Säkerställ att din kandidat verkligen är den person som han eller hon utger sig för att vara och att den historia som de berättat är sann.

Abonnemang

Få tillgång till ett lättanvänt verktyg som ger dig möjlighet att kontrollera allt från domar, åtal och tvister till ekonomi, skulder och körkortsbehörighet. 

Tilläggstjänster

För att möta våra kunders olika behov har Verifiera utvecklat ett flertal tilläggstjänster, exempelvis API-lösningar samt import- och bevakningslösningar. Verifiera tillhandahåller även skräddarsydda lösningar för att passa särskilda branscher och vissa typer av kunder. 

Vårt verktyg gör dig säkrare

Behöver du kontrollera en persons bakgrund? Eller vill du kolla upp ett företag ni ska jobba med?

I vårt verktyg kan du snabbt och pålitligt kontrollera domar, åtal, tvister, ekonomi, skulder och körkortsbehörighet – utan att den omfrågade behöver bli informerad.

Bakgrundskontroll  >>

Vårt webbaserade och användarvänliga verktyg gör det lättare för dig att ta ett välgrundat beslut. Allt är dessutom uppbyggt på ett säkert sätt i enlighet med riktlinjerna för GDPR och med inloggning via BankID.

Läs mer om vårt verktyg  >>

Starta din 14-dagars provperiod idag

Anmäl ditt intresse så skickar vi inlogg så du enkelt kommer igång med detsamma!

Vanliga frågor

Verifiera tillhandahåller en säker tjänst. Vi har bland annat säker inloggning med BankID, hög teknisk kompetens och högt säkerhetsmedvetande avseende IT. Verifiera har även har ett högt tekniskt skydd av sitt IT-system. 

Verifiera tillhandahåller en tjänst med stort fokus på säkerhet. Vi har bland annat säker inloggning med BankID, hög teknisk kompetens och högt säkerhetsmedvetande avseende IT. Verifiera har även har ett högt tekniskt skydd av sitt IT-system. Ring oss gärna och fråga specifika frågor om ni vill veta mer.

Verifiera och våra tjänster följer givetvis de lagar, regler och förordningar som gäller. Verifiera har utgivningsbevis och är därigenom enligt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) grundlagsskyddad, vilket innebär att GDPR (dataskyddsförordningen) inte är applicerbar på Verifiera eller Verifieras tjänster. Att Verifiera har utgivningsbevis och är grundlagsskyddad innebär vidare att det inte är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet avseende Verifieras utgivningsbevis, utan detta tillfaller Myndigheten för press, radio och tv. Så länge våra kunder befinner sig i Verifieras webgränssnitt omfattas våra kunders nyttjande av våra tjänster av samma grundlagsskydd. Som användare måste ni dock förhålla er till GDRP för det fall ni väljer att ladda ned opch behandla personuppgifter i GDPR:s mening. För mer specifika frågor, tveka inte att höra av dig till vår Kundtjänst.

Verifiera inhämtar alla handlingar direkt från svenska domstolar och myndigheter. Såtillvida är den information som du kan finna i Verifieras rättsdatabas ytterst tillförlitlig. Att Verifieras rättsdatabas uppdateras i realtid säkerställer att du alltid får den senaste, uppdaterade informationen. Några förändringar av de uppgifter som förekommer i de offentliga handlingarna sker inte.

Verifieras Kundtjänst finns tillgänglig för det fall ett dokument inte skulle stå att finna eller för det fall våra kunder behöver hjälp med att tolka det resultat en sökning ger vid handen.

En bakgrundskontrollrapport kan på kundens begäran omfatta antingen enbart juridisk information alternativt såväl juridisk som ekonomisk information. Den juridiska informationen sträcker sig bakåt i tiden till år 2008 och omfattar alla rättsliga offentliga handlingar för en viss juridisk eller fysisk person. Den ekonomiska informationen innefattar historiska skuldsaldon såsom dessa är registrerade hos Kronofogden, de senaste taxeringsåren från Skatteverket samt eventuella betalningsförelägganden. Vidare omfattar bakgrundskontroller personalia såsom civilstånd, ledande befattningsställning samt om önskvärt, körkortstillstånd.

Kom igång med Verifiera

Starta din 14-dagars provperiod

Du behöver inte ha några juridiska kunskaper för att få fram det resultat du är ute efter, tack vare våra enkla men effektiva filtreringsfunktioner. Testa själv.