• Alla
  • Kunskapsbank
  • Nyheter
Nyheter

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om tull

Fråga om vilka förutsättningar som gäller för att fastställa och därefter förlänga den tid under vilken varor får kvarstå under förfarandet för tillfällig införsel enligt artikel 251 i förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (Mål nr 3737-22, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2400-21).

Nyheter

Ett förbud för en travkusk att använda körspö har upphävts

En travkusk förbjöds vid vite att inneha körspö vid tävlingar. Kammarrätten i Göteborg har nu bedömt att föreläggandet går för långt och upphävt det. Visserligen fanns skäl för ett föreläggande, men det borde inte ha gällt allt innehav av körspö utan bara sådan användning som kan medföra lidande för en häst, menar kammarrätten.

Nyheter

Långt fängelsestraff för mordförsök på hotell i Malmö

Tingsrätten dömer en 23-årig man för mordförsök på en kvinna på ett hotell i Malmö till fängelse 16 år. Han ska också betala skadestånd till kvinnan på drygt 500 000 kr.

Nyheter

Jäv förelåg vid beslut om att inte bevilja prövningstillstånd

Ett tekniskt råd deltog i ett beslut att inte bevilja prövningstillstånd i ett mål om effektivisering av vattenkraft. Hennes make var anställd inom ett bolag som ingick i samma koncern som ett partsbolag. Högsta domstolen har nu tagit ställning till om omständigheterna medför att det tekniska rådet har varit jävigt att delta vid handläggningen av målet.

Nyheter

Grannar hade inte rätt att överklaga ett beslut om bygglov

Beslut om bygglov kan enligt fast praxis överklagas av ägarna till angränsande fastigheter (”rågrannar”). Högsta domstolen har nu klargjort att detta inte gäller när bygglovsfastigheten består av flera friliggande områden och grannfastigheten inte gränsar till just det område som bygglovet avser.

Nyheter

Ändrad huvudförhandlingsplan i mål om bland annat mord på en 12-årig flicka

Tingsrätten har beslutat att ändra huvudförhandlingsplanen i målet på så sätt att vissa förhandlingsdagar utgår.

Nyheter

Värmlands tingsrätt dömer två anställda vid ett HVB-hem för vållande till annans död

Två anställda vid ett HVB-hem i Hagfors döms för vållande till annans död sedan en försvunnen pojke drunknat. Barnen som de arbetade med vistades i ett rum och de själva satt i en angränsande hall. När dörren mellan de två rummen var stängd, avvek en femårig pojke. Pojken hittades senare drunknad i ett vattendrag en kort bit från HVB-hemmet.

Nyheter

Man döms till rättspsykiatrisk vård för mord i Almedalsmålet

Den 33-årige man som stått åtalad för terroristbrott och förberedelse till terroristbrott i samband med Almedalsveckan 2022 döms idag för mord och förberedelse till terroristbrott till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Gärningsmannen ska också betala skadestånd till de efterlevande.

Nyheter

Information inför huvudförhandlingen i mål om mord på två personer och grovt barnfridsbrott i Mälarhöjden

Den 9 december 2022 kl. 09.00 inleds huvudförhandlingen i målet om mord på två personer, varav den ena en sexårig pojke, och grovt barnfridsbrott i Mälarhöjden den 26 maj 2022. Förhandlingen beräknas pågå i sex dagar med sista förhandlingsdag den 22 december 2022, se bifogad huvudförhandlingsplan. Åhörare kan under hela eller delar av huvudförhandlingen vara hänvisade till en sidosal.

Nyheter

Rättskraft vid s.k. surrogatprestation

En man förde talan mot sin tidigare flickvän om att få tillbaka en ring. Han vann målet i tingsrätten och domen fick laga kraft. Domen kunde emellertid inte verkställas, eftersom den tidigare flickvännen vid verkställigheten inte innehade ringen. Mannen väckte en ny talan, denna gång om ersättning för ringens värde. Frågan är nu om den nya talan rör samma sak som den tidigare domen och därför inte kan prövas.