• Alla
  • Kunskapsbank
  • Nyheter
  • Redaktionen
  • Uncategorized
Nyheter

Man misstänkt för försök till mord häktad

Tingsrätten har i dag den 21 september 2023 häktat en man i 55-årsåldern såsom på sannolika skäl misstänkt för försök till mord där målsägande är polis.

Nyheter

Förkortad expeditionstid den 21 september

Torsdagen den 21 september har kammarrätten expeditionstid mellan 8.00-13.00.

Nyheter

Svea hovrätt meddelar dom i mål om försök till finansiering av terrorism

Svea hovrätt fastställer i huvudsak tingsrättens dom mot en man som är kopplad till PKK. Han döms för försök till grov utpressning, grovt vapenbrott och försök till finansiering av terrorism, grovt brott. Påföljden blir fängelse fyra år och sex månader. Hovrätten upphäver dock beslutet om utvisning.

Nyheter

Välkommen ökning av medel i en ekonomiskt utmanande tid

50 miljoner kronor till domstolarna 2024, 75 miljoner 2025 och 150 miljoner 2026, det är beskedet när regeringen i dag presenterade budgetpropositionen. På sikt kan det trots detta finnas behov av ökade anslag, enligt Domstolsverkets bedömning.

Nyheter

Ett avgörande om hur längden på ett näringsförbud ska bestämmas

När längden på ett näringsförbud på grund av brott ska bestämmas bör
straffvärdebedömningen kunna utgöra en utgångspunkt. Det ska dock göras en bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

Nyheter

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i mål om grovt spioneri

Högsta domstolen har i dag beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål om grovt spioneri. Det innebär att hovrättens dom står fast.

Nyheter

Dom i mål om tillämpning av resegarantilagen

En idrottsturnering utgör inte en turisttjänst enligt paketreselagen som tillhandahålls deltagarna i turneringen.

Nyheter

Antalet sprängningar slår rekord 2023 i Sverige – Här är dagsfärska siffror om gängkrigens konsekvenser

Nyhetsbyrån Verifiera har med hjälp av statistiskdatabasen Infostat baserat på polisens data tagit fram siffror …

Nyheter

Fakta: Rättegången om mordet på 15-åringen i Skogås inleds den 25 september

Den 11 september inkom åtal i målet om mordet på en 15-åring. Åtalet rör den mest omfattande delen i den målserie som Södertörns tingsrätt kommer att påbörja huvudförhandling i med start den 25 september. I åtalet finns påståenden om omfattande och mycket allvarlig brottslighet i samband med att en 15-årig pojke sköts till döds i januari i år på en restaurang i Skogås.

Nyheter

HFD: Dom i mål om rätt att ta del av uppgifter – återförvisar ärendet till Försvarsmakten

Fråga om vad som krävs för att ett utlämnande av uppgifter ska anses hindra arbetets behöriga gång hos den utlämnande myndigheten.