Tjänster

Databas

Varje dag används vår databas av tusentals personer och företag för nyhetsinhämtning, research, due diligence och bakgrundskontroller.

Sök i vår databas

Större sökningar, specifika önskemål och avancerade bevakningar – med abonnemang får du ett enkelt verktyg och access till hela vår databas. Exempelvis allmänna offentliga handlingar, beslut, domar och dagboksblad är sökbara i fulltext och går att läsa utifrån originalutseende i PDF-format.

API och analys

Genom vårt avancerade API kan du välja mer exakt vilken information du vill ha och det finns möjlighet att göra större datasökningar i databasen efter just dina unika specifikationer och önskemål. Du får också tillgång till en fördjupad analys där du bland annat har möjlighet att ställa in egna filter för dina sökningar.

Bevaka

Med abonnemang hos oss får du tillgång till funktionen “Bevaka” vilket möjliggör att du kontaktas per e-post när en önskad offentlig handling blir tillgänglig.

Importera

Överför dina egna sammanställningar av data i olika format, exempelvis Excel för sammanställda resultat av handlingar i vår databas. I den importerade filen presenteras resultatet som visar resultatet avseende förekomst i offentliga handlingar.

Analys

Part of what makes our managed services so exceptional is that we are always available, regardless of time or holiday.

Spara tid och få pålitliga resultat.

Hos oss väntar över 20 miljoner offentliga handlingar och vi samlar kontinuerligt in ny information. Perfekt för dig som vill göra bakgrundskontroller.

Du får offentliga handlingar från Sveriges domstolar och andra myndigheter som sträcker sig tillbaka till 2008. Utöver domar finner du också rättsliga dokument som: väckta åtal, utfärdade stämningar, dagboksblad, åtalsunderlåtelser och strafförelägganden. Detta gör att du som researcher kan följa ett rättsligt avgörande genom hela den juridiska processen.  

All inhämtning är digitaliserad vilket säkerställer en hög träffsäkerhet och pålitliga resultat i dina sökningar. Du behöver inte vara jurist eller ha specialistkunskaper för att ta del av vår databas. Granska resultatet var som helst, när som helst, på vilken enhet som helst. 

Våra offentliga informationskällor.

Åklagarmyndigheten, Tingsrätter, Hovrätter, Högsta Domstolen, Förvaltningsdomstolar, Kammarrätter, Högsta Förvaltningsdomstolen, Arbetsdomstolen, Hyresnämnden, Skatteverket, Bolagsverket, Kreditupplysningsföretag.

Enkelhet, snabbhet och trygghet i ett.

Arbeta med vårt verktyg och känn dig säker på att vi tar ett helhetsgrepp om dina behov. Du får en helt digital tjänst där du själv bestämmer i vilken storlek du behöver skala upp eller skala ner dina sökningar. Därtill är din säkerhet alltid vår högsta prioritet. Lättillgängligt och säkert på samma gång.

Säkrare användning

Det är tryggt och säkert att arbeta med våra tjänster och vi har höga krav på vår IT-säkerhet. Som användare har du och dina kollegor exempelvis möjlighet att logga in med Bank-ID för din och övriga anställdas säkerhet. Om du har särskilda frågor gällande just säkerheten och våra verktyg är du alltid välkommen att kontakta oss.

Smartare sökningar

Du kan söka i vår databas på anpassat efter just dina behov. Genom att exempelvis använda filtrering får du snabbare fram relevant information för just ditt arbete avseende offentliga handlingar.

Bättre resultat

Vår tjänst är utformad för att så effektivt som möjligt tillgodose så många behov som möjligt. Oavsett om du arbetar med research, juridik, säkerhet eller journalistiskt arbete ser vi till att vår databas och skräddarsydda lösningar ger dig önskvärda resultat.

Vårdpersonal och lärare

Som kund får du tillgång till en specialiserad registertjänst avseende svensk vårdpersonal och lärare. Här kan du söka efter legitimerad vårdpersonal samt deras specialistutbildningar. Vi inhämtar på regelbunden basis uppdaterad information från Socialstyrelsen som är den myndighet som handhar legitimering av vårdpersonal.  Du kan också söka på lärare inom skolväsendet.

Boka demo

Boka kostnadsfri demo

Fyll enkelt i dina uppgifter så återkommer vi till dig inom kort. 

Snabbt och smidigt att komma igång
Enkelt att komma igång
1

Boka demonstration

2

Genomgång av tjänsten tillsammans med oss

3

Sätt igång!

Boka kostnadsfri demo