Försäljningschef, Christopher Wisell har ordet

about paysafe

Christopher Wisell är försäljningschef på Verifiera och berättar här om sin vardag.

Hej Christopher, sedan 2019 är du ansvarig för att utveckla och hitta nya affärsområden på Verifiera, hur ser en dag på jobbet ut?

En dag behöver inte vara den andra lik, vanligen innefattar en arbetsdag för mig ett par inbokade möten med kunder som önskar utveckla och förfina sina processer. Det kan handla om att strömlinjeforma och alltid utföra bedömningar på samma sätt i varje enskilt fall. Att inte riskera att missa någon på grund av mänskliga faktorn eller att få in två olika bedömningar på grund av att det finns skiljaktigheter mellan de personer som granskat och gör bedömningen. Ofta integrerar man i någon form en process i kundens eget affärssystem alternativt direkt i Verifieras webbgränssnitt.

Ett vanligt förekommande missförstånd om våra tjänster är att vi alltid visar känslig information. Det är dock så att, trots att vår databas bygger på allmänna och offentliga myndighetshandlingar (som ibland kan uppfattas ha känslig karaktär) så är det bästa med Verifiera är att vi verkar för att minimera den känsliga informationen som är synlig för majoriteten av användarna som nyttjar systemet. Med vår hjälp ställer företagskunden i förväg in vilka handlingar de vill ta i beaktande eller helt avstå.

Därtill bistår jag mina kollegor med stöd oavsett om det handlar om kundtjänstrelaterade frågor eller IT-relaterad utveckling eller en genialisk idé som vi ska utveckla och behöver planera och skapa resurser för.


Stora bolag, kommuner och internationella globala företag använder Verifiera – finns det ens en typisk kund?

Nej det finns inte en typisk kund men däremot så finns det flertalet representerade branscher – och det vanligaste är att kunden arbetar med rekrytering eller har många anställda.


När man läser på Verifiera.se så nämns ibland skräddarsydda lösningar – vad betyder det?

Hela vårt tjänsteutbud är i grund och botten utvecklat utifrån kunders behov. I detta nu så har vi ett tydligt arbetssätt och tjänster som fyller de flesta av behoven när det kommer till bakgrundskontroller i realtid.


Vi vet att Verifiera värderar personlig integritet och exempelvis GDPR väldigt högt – hur funkar det när ni hanterar känslig information?

Vi har utgivningsbevis och förhåller oss till det svenska grundlagsskyddet som innebär att GDPR inte är tillämpningsbart. Vi censurerar aldrig någon information eller ändrar i några handlingar, vi publicerar bara informationen som den såg ut när vi inhämtade den från myndigheten i originalform.


Om företaget jag jobbar på ska ge mig en ny säkerhetsklassning och företaget jobbar med er – hur går det till då?

Det finns många olika benämningar på säkerhet eller kontrollnivåer. Ofta beror dessa på att man ska arbeta eller befinna sig på en känslig position eller geografisk arbetsplats.


Vad är det roligaste och mest givande med ditt arbete?

Det mest intressanta är att hjälpa företag i deras viktiga beslut. Det kan vara en stor bank eller ett mindre företag. Ofta handlar det om att kontrollera befintliga kontakter eller personer som är aktuella för rekrytering.
Reviewed on
5/5
30,000
+

Hours delivered back to the business

100
+

SOX compliance in Settlement process automation

95
+

Success rate of bot case completion

6
+

For functional release of OBT, RTS and OGS

The Chalange

Following a period of rapid growth through acquisition, Paysafe were looking to achieve enterprise-wide operational efficiencies and alignment. In order to do this, they chose to focus firstly on their customer services, merchant operations, risk and compliance functions.

Paysafe’s fast-paced expansion had resulted in a lack of process consistency & standardisation across their acquired brands. The numerous manual and non-transparent processes at play were something Paysafe were keen to address.

Additionally, in the face of increasing industry regulation and compliance requirements, Paysafe were eager to stay ahead of the curve in responding to these changes, whilst also maintaining the relentless customer focus and agility that is at the core of their DNA.

What did
Tecnologia do

Paysafe & Tecnologia’s shared appreciation for the power of combining scale and global reach with flexibility and agility made our partnership an obvious choice. Tecnologia have been working with Paysafe since November 2020 in 2 key workstreams: Automation Delivery and Mobile Chatbot Migration, supporting the Paysafe Automation365 team specialising in Cognitive and Robotic Automation.

Automation Delivery – Tecnologia are working with the Paysafe Automation365 team to identify, design, build, test and deploy automated solutions using UiPath Automation Software. Thus far Tecnologia have delivered 28 Automations across 3 core business functions: Merchant Services, Consumer Services and Risk.

Mobile ChatBot Migration – Tecnologia led the migration of chatbots from a web browser platform to mobile platforms (Android and iOS). In addition to this, Tecnologia has implemented an intermediate communication layer to enable a seamless handoff between chatbot and live agent providers to win and support new deals.

The Results

The technology that we use to support Paysafe

JavaScript
TypeScript
Node.JS
React
Swift
Java
Objective-C
RxJava

Ready to reduce your technology cost?

Boka demo

Boka kostnadsfri demo

Fyll enkelt i dina uppgifter så återkommer vi till dig inom kort. 

Snabbt och smidigt att komma igång
Enkelt att komma igång
1

Boka demonstration

2

Genomgång av tjänsten tillsammans med oss

3

Sätt igång!

Boka kostnadsfri demo