• Alla
  • Kunskapsbank
  • Nyheter
  • Redaktionen
Nyheter

Dom angående dödsskjutningen i Norsborg kommer 30 maj

Dom i mål B 5894-22 beträffande bland annat en dödsskjutning i Norsborg den 5 april 2022 kommer att meddelas tisdagen den 30 maj 2023, kl. 11.00.

Nyheter

Ändring i Gävle tingsrätts huvudförhandlingsplan i mål nr B 3807-22

Tingsrätten håller huvudförhandling i mål om mord den 5 november 2022 i Gävle. Huvudförhandlingen pågår för närvarande i Attunda tingsrätt. Huvudförhandlingsdagen den 29 maj 2023 har ställts in. Förhandlingen fortsätter som planerat den 30 maj 2023 kl. 09:30 i Attunda tingsrätt.

Nyheter

Domstolsverket: “Ny taxa för advokater hotar inte rättssäkerheten”

I en skrivelse till Domstolsverket framför Sveriges advokatsamfund kritik mot den nya taxan i förordnandemål som införs den 1 juni. I Domstolsverkets svar på skrivelsen tillbakavisas kritiken om att taxan skulle hota rättssäkerheten.

Nyheter

Hovrättens förhandling i mål om grov misshandel på Karolinska sjukhuset vid tre tillfällen åren 2011 och 2012 har avslutats

Solna tingsrätt dömde den 16 juni 2022 en man för vållande till kroppsskada, grovt brott, till villkorlig dom. Tingsrätten fann det bevisat att den tilltalade kirurgen har gjort sig skyldig till brott avseende en av de tre opererade patienterna, men frikände honom avseende de två andra. Både den tilltalade och åklagaren har överklagat tingsrättens dom. Den tilltalade har yrkat att hovrätten ska frikänna honom. Åklagaren har yrkat fullt bifall till åtalet eller att påföljden under alla förhållanden ska bestämmas till fängelse.

Nyheter

Hovrätten fastställer livstidsstraffet för grovt spioneri för GRU:s räkning

Svea hovrätt har idag fastställt tingsrättens domslut på livstids fängelse för grovt spioneri mot den äldre av två åtalade bröder. Den yngre brodern har tidigare återkallat sitt överklagande, varför tingsrättens dom mot honom står fast.

Nyheter

Förvaltningsrätten avslår överklagande av HSAN:s beslut att återkalla läkares legitimation

Efter anmälan av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutade Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) i september 2022 att återkalla läkarens legitimation. Domstolen anser i likhet med HSAN att läkaren är uppenbart olämplig att utöva yrket och att hans legitimation även i fortsättningen ska vara återkallad.

Nyheter

Par som åtalats för grovt fornminnesbrott vid Vätteryds gravfält i Sösdala frikänns

Åtalet mot den man och den kvinna som åtalats för grovt fornminnesbrott ogillas av Hässleholms tingsrätt. Även talan om företagsbot mot dem ogillas.

Nyheter

Två ordningsvakter döms till vållande till annans död

Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i mål där åtal väckts mot två ordningsvakter för vållande till annans död, grovt brott. Tingsrätten dömer de två ordningsvakterna för vållande till annans död av normalgraden.

Nyheter

Svenska tryckfrihets-förordningen utsedd till världsminne

Den svenska tryckfrihetsförordningen från 1766 har utsetts till världsminne av Unesco. Förordningen var först i …

Nyheter

19-åring häktats misstänkt för mord i Rågsved den 17 maj

Jourdomstolen Södra har under söndagen häktat en man på sannolika skäl misstänkt för mord, två mordförsök och grovt vapenbrott som har skett den 17 maj 2023 på bl.a. i Rågsved, Bandhagen. Sannolika skäl är den starkare misstankegraden.