• Alla
  • Kunskapsbank
  • Nyheter
  • Redaktionen
Nyheter

Information om huvudförhandlingen i mål mot tre f.d. medlemmar i en församling i Knutby

Huvudförhandlingen i Uppsala tingsrätts mål mot tre f.d. medlemmar i en församling i Knutby är avslutad. Dom i målet kommer att meddelas den 13 mars 2020 kl. 14.00.

Nyheter

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Migrationsöverdomstolens administrativa beslut KST 2019/391.

Nyheter

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om mervärdesskatt och ersättning för kostnader

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om …

Nyheter

En person döms för två mord i en källarlokal i Sätra

Två personer har åtalats för två mord i en källarlokal i Sätra den 10 april 2019. Tingsrätten dömer nu en av de tilltalade för bl.a. morden. Påföljden bestäms till livstids fängelse. Den andre tilltalade försattes på fri fot efter huvudförhandlingen och frias nu för mord och medhjälp till mord.

Nyheter

Hovrätten för Västra Sverige meddelar dom i mål om förberedelse till mord m.m.

Hovrätten har idag fastställt att den person som utpekats som ledare för ett kriminellt nätverk i Göteborg har gjort sig skyldig till förberedelse till mord, grovt vapenbrott och grovt häleri. Hovrätten har vidare skärpt det utdömda fängelsestraffets längd. De båda medtilltalade männen har frikänts från förberedelse till mord och grovt vapenbrott men dömts för grovt häleri respektive grovt häleri och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott.

Nyheter

Åtal har idag väckts mot fem personer bl.a. avseende synnerligen grovt narkotikabrott och penningtvättsbrott med koppling till narkotikahandel på Darknet.

Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet har idag väckt åtal mot fem personer avseende brott med koppling till narkotikahandel på Darknet. En av de tilltalade har varit häktad sedan september 2018 och står åtalad för bl.a. synnerligen grovt narkotikabrott, grovt narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott. Åtalet avseende övriga tilltalade rör i huvudsak penningtvättsbrott. Händelserna påstås ha inträffat under åren 2013-2018 bl.a. på Darknet och genom användning av kryptovalutan Bitcoin.

Nyheter

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Migrationsöverdomstolens administrativa beslut KST 2019/391.

Nyheter

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om mervärdesskatt och ersättning för kostnader

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om …

Nyheter

En person döms för två mord i en källarlokal i Sätra

Två personer har åtalats för två mord i en källarlokal i Sätra den 10 april 2019. Tingsrätten dömer nu en av de tilltalade för bl.a. morden. Påföljden bestäms till livstids fängelse. Den andre tilltalade försattes på fri fot efter huvudförhandlingen och frias nu för mord och medhjälp till mord.

Nyheter

Hovrätten för Västra Sverige meddelar dom i mål om förberedelse till mord m.m.

Hovrätten har idag fastställt att den person som utpekats som ledare för ett kriminellt nätverk i Göteborg har gjort sig skyldig till förberedelse till mord, grovt vapenbrott och grovt häleri. Hovrätten har vidare skärpt det utdömda fängelsestraffets längd. De båda medtilltalade männen har frikänts från förberedelse till mord och grovt vapenbrott men dömts för grovt häleri respektive grovt häleri och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott.