Lagrådet säger nej till anonyma vittnen

”I lagrådsremissen föreslås att det införs en möjlighet för vittnen att höras anonymt under en förundersökning och i domstol. Syftet anges
vara att stärka skyddet för vittnen och att bryta tystnadskulturen inom och runt de kriminella gängen.'”

Den 2 maj 2024 fick lagrådet besked om att lämna yttrande angående 3 förslag:

 1. lag om anonyma vittnen i brottmål, 

2. lag om ändring i rättegångsbalken, 

3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

S

I

Sverige har idag fri bevisprövning, men också att parterna ska vara likställda. Det innebär att staten och den anklagade ska ha samma insyn i det domstolen lägger till grund för sitt beslut.

En tilltalad har enligt artikel 6 i Europakonventionen rätt till en ”rättvis rättegång, dvs full insyn i sitt ärende.

Lagrådet skriver även att domstolen har rätt till full insyn i ärendet. Men med anonyma vittnen skulle då både den tilltalade och domstolen sakna detta.

Man konstaterar sammanfattningsvis att om anonyma vittnen ska tillåtas kommer domstolen få sämre kvalitet i underlaget för sin bedömning av utgången i målet.

Christel Prinsén
redaktionschef

Tags

Dela inlägget

LinkedIn
X (Twitter)
Facebook

What do you think?

Boka demo

Boka kostnadsfri demo

Fyll enkelt i dina uppgifter så återkommer vi till dig inom kort. 

Snabbt och smidigt att komma igång
Enkelt att komma igång
1

Boka demonstration

2

Genomgång av tjänsten tillsammans med oss

3

Sätt igång!

Boka kostnadsfri demo