• Alla
  • Kunskapsbank
  • Nyheter
  • Redaktionen
Nyheter

Åtal har idag väckts mot fem personer bl.a. avseende synnerligen grovt narkotikabrott och penningtvättsbrott med koppling till narkotikahandel på Darknet.

Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet har idag väckt åtal mot fem personer avseende brott med koppling till narkotikahandel på Darknet. En av de tilltalade har varit häktad sedan september 2018 och står åtalad för bl.a. synnerligen grovt narkotikabrott, grovt narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott. Åtalet avseende övriga tilltalade rör i huvudsak penningtvättsbrott. Händelserna påstås ha inträffat under åren 2013-2018 bl.a. på Darknet och genom användning av kryptovalutan Bitcoin.

Nyheter

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Skattskyldigheten för ännu inte utbetald ersättning för upplåten avverkningsrätt till skog avseende en viss fastighet har inte ansetts kunna föras över till en gåvotagare när fastigheten ges bort tillsammans med fordringen på ersättning.

Nyheter

Dom i mål om återbetalning av kupongskatt

Den omständigheten att en utländsk fond är en juridisk person utesluter inte att den, vid en prövning av om uttag av kupongskatt på utdelningar till fonden är förenligt med EUF-fördraget, befinner sig i en situation som är jämförbar med den situation som en svensk investeringsfond befinner sig i när det gäller beskattning av utdelningar.

Nyheter

Dom i mål om rättsprövning

Dom i mål om rättsprövning av beslut om upphävande av strandskydd.

Nyheter

Remissvar

Yttrande över SOU 2019:44 – Ett bättre premiepensionssystem

Nyheter

Tingsrätten frikänner f.d. ordförande för Göteborgs kommunstyrelse från grovt förtal

Tingsrätten har idag frikänt en kommunpolitiker från grovt förtal av två kvinnor som varit verksamma som aktivister för muslimers rättigheter. Åtalet avsåg sex inlägg som gjorts på politikerns blogg. De två målsägandena ska tillsammans betala politikerns rättegångskostnader med 190 000 kr.

Nyheter

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Skattskyldigheten för ännu inte utbetald ersättning för upplåten avverkningsrätt till skog avseende en viss fastighet har inte ansetts kunna föras över till en gåvotagare när fastigheten ges bort tillsammans med fordringen på ersättning.

Nyheter

Dom i mål om återbetalning av kupongskatt

Den omständigheten att en utländsk fond är en juridisk person utesluter inte att den, vid en prövning av om uttag av kupongskatt på utdelningar till fonden är förenligt med EUF-fördraget, befinner sig i en situation som är jämförbar med den situation som en svensk investeringsfond befinner sig i när det gäller beskattning av utdelningar.

Nyheter

Dom i mål om rättsprövning

Dom i mål om rättsprövning av beslut om upphävande av strandskydd.

Nyheter

Remissvar

Yttrande över SOU 2019:44 – Ett bättre premiepensionssystem