• Alla
  • Kunskapsbank
  • Nyheter
  • Redaktionen
Nyheter

Dom i mål om bilbränder i sydvästra Skåne

Lunds tingsrätt har idag meddelat dom i ett mål mot en 26-årig man och en 22-årig kvinna som stod åtalade för att under sommaren 2019 ha anlagt 13 olika bilbränder i bl.a. Malmö, Kävlinge, Burlöv och Trelleborg. Båda dömdes till fängelse, mannen i fyra och ett halvt år och kvinnan i fyra år. De döms också att betala flera miljoner i skadestånd till dem som drabbats av bränderna.

Nyheter

Åtal har väckts om allmänfarlig vårdslöshet, olaga intrång mm vid Hässleholmbrand

Åklagaren har idag åtalat fem unga människor för brott som begicks i samband med att det började brinna i närheten av järnvägen i Hässleholm sommaren 2019.

Nyheter

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning för kostnader

Fråga om rätt till ersättning för ombudskostnader i mål om företrädaransvar när Skatteverket under handläggningen …

Nyheter

En av de som dömdes för morden på två polismän i Malexander får sitt livstidsstraff tidsbestämt

Örebro tingsrätt har idag beslutat omvandla livstidsstraffet till ett tidsbestämt fängelsestraff om 35 år

Nyheter

Dom i mål om bilbränder i sydvästra Skåne

Lunds tingsrätt har idag meddelat dom i ett mål mot en 26-årig man och en 22-årig kvinna som stod åtalade för att under sommaren 2019 ha anlagt 13 olika bilbränder i bl.a. Malmö, Kävlinge, Burlöv och Trelleborg. Båda dömdes till fängelse, mannen i fyra och ett halvt år och kvinnan i fyra år. De döms också att betala flera miljoner i skadestånd till dem som drabbats av bränderna.

Nyheter

Åtal i det s.k. styckmordet

Idag den 6 februari 2020 har åklagaren väckt åtal för mord, brott mot griftefrid och narkotikabrott i tingsrättens mål B 1065-19.

Nyheter

Dom i mål om förahndsbesked om mervärdesskatt

Ett bolags tillhandahållande av en specialistläkare till en privat vårdgivare som driver ett sjukhus har ansetts som en mervärdesskattepliktig personaluthyrningstjänst, inte som en från skatteplikt undantagen sjukvårdstjänst.

Nyheter

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Ett bolags tillhandahållande av sjuksköterskor till äldreboenden har ansetts som en mervärdesskattepliktig personaluthyrningstjänst, inte som en från skatteplikt undantagen sjukvårdstjänst.

Nyheter

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Ett bolags tillhandahållande av sjuksköterskor till bolag verksamma inom äldreomsorg eller hemtjänst har ansetts som en mervärdesskattepliktig personaluthyrningstjänst, inte som en från skatteplikt undantagen sjukvårdstjänst.

Nyheter

Åtal i det s.k. styckmordet

Idag den 6 februari 2020 har åklagaren väckt åtal för mord, brott mot griftefrid och narkotikabrott i tingsrättens mål B 1065-19.