• Alla
  • Kunskapsbank
  • Nyheter
  • Redaktionen
Nyheter

Förening får inte projektstöd till paintballbana för tävlingsbruk

Kammarrätten har bedömt att en förening inte har bevisat att den har betalat de utgifter som man sökt ersättning för och därmed inte uppfyller villkoren för att få projektstöd från Jordbruksverket.

Nyheter

20-årig man döms för mord och en 48-årig man döms för anstiftan till mord

Uppsala tingsrätt har i det s.k. ”Forsbymålet” idag dömt en 20-årig man för mord och en 48-årig man för anstiftan till mord. En 47-årig man döms för bl.a. skyddande av brottsling, grovt brott och en 15-årig kvinna döms för skyddande av brottsling.

Nyheter

Karolinska Institutet ska betala 3 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift

Karolinska Institutet ingick i augusti 2018 ett avtal om köp av molekylärbiologiska produkter utan att annonsera upphandlingen. Förvaltningsrätten anser att det inte funnits förutsättningar att frångå huvudregeln att upphandlingar ska annonseras. Karolinska Institutet ska därför betala en upphandlingsskadeavgift om 3 miljoner kr.

Nyheter

Rättspsykiatrisk vård för mordförsök på köpcenter

Tingsrätten har idag dömt en 24-årig man som arbetade på en restaurang på köpcentret Emporia i Malmö för mordförsök den 31 augusti 2019 på en kvinna som arbetade på en annan restaurang där.

Nyheter

Tingsrätten utdömer långa straff i mål rörande omfattande s.k. kreditbedrägerier

Tingsrätten har i dag dömt en man, f.d. advokat, för bl.a. 78 fall av grovt bedrägeri, grovt svindleri, elva fall av grovt skattebrott och 22 fall av grovt bokföringsbrott till sju års fängelse. Han åläggs också näringsförbud i tio år

Nyheter

Protokollet i Nynas AB:s företagsrekonstruktion

Fredagen den 24 januari 2020 höll tingsrätten borgenärssammanträde i Nynas AB:s företagsrekonstruktion. Protokollet från sammanträdet har nu expedierats och även skickats för översättning till engelska. Den engelska översättningen kommer att finnas tillgänglig hos tingsrätten när den är färdig.

Nyheter

Patent- och marknadsdomstolen dömer i mål om reklam i sociala medier

Patent- och marknadsdomstolen har i dag meddelat ett förbud avseende en influencers marknadsföring i sociala medier. Enligt domstolen har influencern i sin blogg och på sitt Instagramkonto publicerat reklaminlägg utan att det har varit tillräckligt tydligt för läsaren att det är marknadsföring. I domen lämnas samtidigt större delen av Konsumentombudsmannens talan utan bifall. Grunden för detta är att Konsumentombudsmannen inte har visat att merparten av inläggen som har prövats utgör reklam, och då är marknadsföringslagen inte tillämplig.

Nyheter

Forsmark Kraftgrupp AB medges inte undantag från bestämmelserna om störningstålighet i Svenska kraftnäts föreskrifter

Förvaltningsrätten i Stockholm anser i likhet med Svenska kraftnät att Forsmark inte visat att ett undantag från förskrifterna inte har någon påtaglig negativ betydelse för driftsäkerheten i det nationella elsystemet.

Nyheter

Tingsrätten ogillar åtalen i Allramålet

Tingsrätten ogillar samtliga åtal och avslår Pensionsmyndighetens yrkande om skadestånd. Utgången i målet innebär att åklagarens yrkanden om näringsförbud, förverkande av pengar och yrkanden om företagsbot avslås.

Nyheter

Patent- och marknadsdomstolen dömer en programledare för en krimpodd för brott mot upphovsrättslagen

Patent- och marknadsdomstolen har idag dömt en programledare för en populär krimpodd till böter för brott mot upphovsrättslagen. Domstolen har bedömt att programledaren har varit grovt oaktsam när hon har producerat och publicerat ett poddavsnitt som gör intrång i upphovsrätten till boken Kakelugnsmordet.