• Alla
  • Kunskapsbank
  • Nyheter
  • Redaktionen
  • Uncategorized
Nyheter

Förvaltningsrätten meddelar dom rörande licenstid för spelverksamhet

Spelinspektionen har i december 2018 beviljat Videoslots LTd licens för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel. Licenstiden begränsades till två år – mot normaltiden om fem år – med motivering att bolaget hade varit föremål för sanktioner avseende sin spelverksamhet i Storbritannien. Beslutet har överklagats till förvaltningsrätten som nu meddelat dom i målet. Enligt förvaltningsrättens bedömning är av Spelinspektionen framhållen risk inte sådan att det är motiverat eller proportionerligt att begränsa tiden för den tilldelade licensen.

Nyheter

Prövningstillstånd meddelat i mål om bostadsanpassningsbidrag

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om …

Nyheter

Dom i mål om mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter samt skattetillägg m.m.

Vid uttag av arbetsgivaravgifter har inte funnits förutsättningar för att åsidosätta ett uppdragsavtal och bortse från det förhållandet att den som i avtalet har angetts som uppdragstagare varit godkänd för F-skatt.

Nyheter

Dom i mål om avvisad ansökan om överprövning av offentlig upphandling

I en offentlig upphandling får en upphandlande myndighet förlänga en avtalsspärr under en pågående spärrperiod.

Nyheter

Jönköpings tingsrätt har beslutat att de tilltalade i målet rörande den så kallade Harryskjutningen ska försättas på fri fot

Efter det att huvudförhandlingen rörande den så kallade Harryskjutningen avslutats, har tingsrätten funnit att de tre tilltalade som suttit häktade för försök till mord inte längre ska vara häktade.

Nyheter

Beslut om häktning för mord i Tollarp

Kristianstads tingsrätt har häktat en 20-årig man för mord i Tollarp.

Nyheter

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

Fråga om förvaltaren av en fond ska, vid tillämpning av ränteavdragsbegränsningsreglerna, anses vara den faktiska …

Nyheter

Långa fängelsestraff för livsfarligt våld inom familj

Solna tingsrätt har idag dömt en kvinna till tio års fängelse för försök till mord mot sin man. Våldet har bestått i upprepade hårda slag i huvudet med en stekpanna. Hon frias för misstanken om att ha försökt förgifta honom. Parets son döms till fem års fängelse för synnerligen grov misshandel, genom att ha slagit pappan upprepade gånger i huvudet.

Nyheter

Förbud mot otydlig reklam i sociala medier

Patent- och marknadsöverdomstolen har bifallit Konsumentombudsmannens talan om förbud mot marknadsföring i inlägg på en blogg och på Instagram, eftersom det inte tillräckligt tydligt framgick att inläggen var betald reklam för en annan näringsidkares tjänster.

Nyheter

Tingsrätten meddelar beslut i mål om omvandling av livstids fängelse

Den nu 48-årige man som i media kallats för Knutbypastorn har idag fått sitt livstids fängelsestraff tidsbestämt till 26 år. Han dömdes 2004 av Svea hovrätt till livstids fängelse för anstiftan av mord i ett fall och anstiftan av försök till mord i två fall.