• Alla
  • Kunskapsbank
  • Nyheter
  • Redaktionen
Nyheter

Tingsrätten dömer 21-åring för narkotikabrott efter provokation

En 21-årig man döms till två månaders fängelse för att ha sålt narkotika till en polis som utgett sig för att vara köpare.

Nyheter

Livstids fängelse för mord i Huddinge i november 2021

Tingsrätten har i dag dömt fyra män till livstids fängelse för inblandning i ett mord den 28 november 2021 på Drakvägen i Huddinge då en 47-årig man sköts till döds. Två män som stod åtalade frikänns helt.

Nyheter

HFD: Prövningstillstånd meddelat i mål om registrering av nyckelbiotop

Fråga om Skogsstyrelsens registrering av en nyckelbiotop utgör ett förvaltningsbeslut som får överklagas (Mål nr 7527-22, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 4139-21).

Nyheter

HFD: Prövningstillstånd meddelat i mål om förvaring av skjutvapen

Vad som krävs för att det ska anses föreligga särskilda skäl för tillstånd att förvara skjutvapen hos någon annan (Mål nr 3630-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 8136-21).

Nyheter

Bestämmelse i den svenska utlänningslagen strider mot EU-rätt

Migrationsdomstolen har upphävt ett beslut om avvisning och återreseförbud efter att ha begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

Nyheter

Rättspsykiatrisk undersökning förlänger rättgången i Örebro om mordet i Baronbackarna

Tingsrätten har beslutat att den rättspsykiatriska undersökningen av den åtalade mannen ska kompletteras. Tingsrätten kommer att fortsätta huvudförhandlingen den 14 juni 2023 kl. 13.00.

Nyheter

Huvudförhandling om medhjälp till mord i gängkrigets Södertälje

Måndagen den 22 maj kl. 09.00 inledes huvudförhandling i mål mot två män som står åtalade för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord den 6 oktober 2022 i Saltskog i Södertälje.

Nyheter

HFD: Prövningstillstånd meddelat i mål om licensjakt efter varg

Frågan gäller tillämpningen av regeln i 23 f § jaktförordningen (1987:905) om när beslut om licensjakt får ändras, när ett sådant beslut har överklagats till domstol och målet inte avgjorts slutligt (Mål nr 4180—4182-22, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 393—395-22).

Nyheter

Håkan Nesser frias från misstankar om grovt skattebrott

Tingsrätten har i dag frikänt två makar, en av dem författare, som åtalats för grova skattebrott samt deras rådgivare som åtalats för medhjälp till makarnas skattebrott. Åtalet avser uppgifter som makarna underlåtit att lämna i sina inkomstdeklarationer för inkomståren 2013–2015. Åklagaren har uppgett att makarna uppsåtligen har lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket genom att underlåta att redovisa royaltyinkomster i form av utdelning och ersättning från deras tidigare bolag på Malta. Åklagaren har även uppgett att makarnas rådgivare, uppsåtligen medverkat till brotten genom att upprätta de aktuella inkomstdeklarationerna och ge makarna råd i samband därmed.
Målet har huvudsakligen handlat om makarnas och rådgivarens uppsåt. Det faktiska händelseförloppet har i stora delar varit ostridigt mellan parterna. Bakgrunden till händelserna är att makarna i samband med återflytt till Sverige 2013 skulle byta skattehemvist och föra över tillgångar från sina bolag på Malta till svenska bankkonton utan skattekonsekvenser. Makarna hade sedan länge en rådgivare som hjälpte dem bland annat i juridiska och ekonomiska frågor. De tog även hjälp av en större revisionsbyrå på Malta. Åklagaren har gjort gällande att det har varit fråga grova brott då det rört sig om betydande belopp som ingått som led i en brottslighet som utövats systematisk eller i större omfattning. De oriktiga uppgifterna upptäcktes först i samband Skatteverkets granskning efter den s.k. Paradisläckan. Makarna har förnekat brott och uppgett att de förlitat sig helt på sin rådgivares uppgifter om att pengarna från bolagen på Malta redan var beskattade och kunde tas hem utan skattekonsekvenser. Rådgivaren har också förnekat brott men vidgått att han varit vårdslös.
Tingsrätten har bedömt att åklagaren inte har kunnat bevisa att makarna och rådgivaren agerat med uppsåt varför tingsrätten frikänt de tilltalade. Även åklagarens yrkande om skattetillägg har avslagits.

Nyheter

Två män dömda för sprängning på Södermalm i Stockholm

Solna tingsrätt dömer en 17-åring till sluten ungdomsvård för grov allmänfarlig ödeläggelse. En 46-årig taxichaufför döms för grovt skyddande av brottsling. En 35-årig man frikänns helt.