• Alla
  • Kunskapsbank
  • Nyheter
Nyheter

HD: Resning beviljas i faderskapsmål

En mors kunskap om att hon lämnade oriktiga uppgifter i ett faderskapsmål och om en faderskapsundersökning har ansetts sakna betydelse vid bedömningen av om det underåriga barnet ansökt om resning i rätt tid.

Nyheter

HD: Medhjälp till rån genom psykiskt främjande

Den tilltalade var medveten om att hans kamrat skulle råna en person. Han deltog inte i planeringen av rånet men följde med kamraten i en bil till brottsplatsen, gick där ur bilen och närvarade när kamraten utförde rånet. Genom dessa åtgärder gjorde den tilltalade sig skyldig till medhjälp till rån, eftersom han stärkte rånaren i dennes uppsåt att råna målsäganden.

Nyheter

HD: Uteslutning av advokat som åtog sig försvararuppdrag trots personlig relation med den misstänkte

En advokat som hade en nära personlig relation med en brottsmisstänkt person åtog sig att vara offentlig försvarare för personen när han blev misstänkt för försök till mord. Högsta domstolen har ansett att omständigheterna är synnerligen försvårande och advokaten har uteslutits ur Sveriges advokatsamfund.

Nyheter

Svea hovrätt har uppdaterat planen för huvudförhandlingen i spionerimålet

Hovrätten har uppdaterat huvudförhandlingsplanen i fråga om de offentliga delarna i målet om grovt spioneri.

Nyheter

Prövningstillstånd meddelat i mål i Sundsvall om energiskatt

Fråga om skattebefrielse ska medges för bränsle som förbrukats vid framställning av elektrisk kraft som i sig inte är skattepliktig men som i sin tur förbrukas vid framställningen av skattepliktig elektrisk kraft (Mål nr 4459-22, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 494-21).

Nyheter

Åtal väntas i mål i Växjö tingsrätt om misstänkt mord

Idag, senast klockan 11.00, förväntas åtal inkomma i Växjö tingsrätts mål B 5997-22, där en man suttit häktad sedan november förra året misstänkt för mord.

Nyheter

Greta Thunberg stämmer staten i stor grupptalan i Nacka tingsrätt

Tingsrätten har i dag utfärdat stämning i ett uppmärksammat grupptalemål. I målet har framställts krav på att tingsrätten ska fastställa att staten har en skyldighet att vidta vissa angivna åtgärder för att begränsa klimatförändringar.

Nyheter

Uppmärksammad dom från Hovrätten för Västra Sverige har överklagats till Högsta domstolen

Högsta domstolen har mottagit ett överklagande avseende en dom från Hovrätten för Västra Sverige genom vilken hovrätten ogillade ett åtal för våldtäkt mot barn vid två tillfällen.

Nyheter

Två män döms för mord och grovt rån i Oskarshamn

En funktionshindrad man rånades och mördades på öppen gata i september 2022 i Oskarshamn. Kalmar tingsrätt dömer nu två män; den ene för mord och grovt rån till livstids fängelse, den andre för grovt rån till sex års fängelse.

Nyheter

Hovrätten dömer man för mord och mordförsök i Helsingborg

Hovrätten ändrar tingsrättens dom och dömer en 26-åring för mord och mordförsök till livstids fängelse.